heading article

Informacje

Informacje

Rehabilitacja 25 plus w Gostyni

Mikołowskie koło Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną otworzyło 27 września przy ul. Pszczyńskiej w Gostyni drugi punkt, w którym prowadzona jest Rehabilitacja 25 plus. Przebywa w nim dziesięć niepełnosprawnych intelektualnie osób, mieszkańców naszego powiatu, które ukończyły 25. rok życia.

Nie są one objęte obowiązkiem edukacyjnym, a nie kwalifikują się do rehabilitacji społecznej w placówkach dziennej aktywności, jakimi są np. warsztaty terapii zajęciowej.

- Do tej pory te osoby po ukończeniu edukacji w specjalnych ośrodkach, która trwa do 25 roku życia wracały do swych domów, gdzie nie miały możliwości dalszej, specjalistycznej rehabilitacji. Tu chcemy stworzyć im miejsce gdzie będą mogły liczyć na profesjonalną opiekę i rehabilitację, a ich opiekunowie będą mogli w tym czasie odpocząć czy załatwić inne sprawy. Zwykle przebywać będą tu około 6-7 godzin dziennie. Potrzeby w tym względzie są większe niż te dwa miejsca. Dziś łącznie w tych dwóch punktach mamy w Powiecie Mikołowskim 23 osoby, a potrzeba raz tyle" – przyznaje Justyna Setera-Ratajczyk, koordynator grupy rehabilitacja 25 plus w PSONI koło Mikołów.

Od trzech lat mikołowskie koło PSONI realizuje program Rehabilitacja 25 plus w punkcie przy ul. Słowackiego w Mikołowie gdzie codziennie przebywa 13 osób.

Ten program jest finansowany przez PFRON i jest on przeznaczony dla osób, które w ciągu ostatnich trzech lat ukończyły specjalistyczne ośrodki m.in. Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Wyrach. Poza tą grupą pozostają osoby, które wcześniej ukończyły OREW i właśnie dla nich otwieramy ten punkt, który stworzyliśmy w miejscu dawnej poczty. Lokal o powierzchni ponad stu metrów przekazał wyrski samorząd. Trafiają tutaj osoby ze wszystkich gmin naszego powiatu, zaś ich pobyt finansowany jest przez powiat i gminy. Dla nich przygotowane zostały sale, toalety, zaplecze oraz podjazd, co jest szczególnie ważne, bowiem większość z podopiecznych porusza się na wózkach" – wymienia Dominik Makowski prezes PSONI koło Mikołów. Świadkami tego wydarzenia były władze samorządowe gmin powiatu mikołowskiego oraz powiatu, radni, pracownicy PSONI, rodzice oraz najważniejsi tego dnia – osoby, dla którym miejsce to stworzono.

Źródło: aktualności powiatu mikołowskiego

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search