Informacje

Informacje

Remontowy ruch na drogach

Dobiega końca kolejna inwestycja drogowa Powiatu Mikołowskiego - przebudowa ul. Bukowina w Orzeszu. W tej chwili inwestycja jest już na ukończeniu, a po poprawkach zostanie oddana do eksploatacji 31 października.

Teren objęty remontem zaczyna się na wysokości skrzyżowania z drogą gminną ul. A. Mickiewicza i kończy w okolicy skrzyżowania z drogą powiatową ul. Partyzantów, o łącznej długości 435  metrów.

Zakres przeprowadzonych robót objął:

  • wykonanie prac rozbiórkowych i przygotowawczych,
  • wykonanie poszerzenia drogi (średnio 1,0 m) dla uzyskania szerokości jezdni 4,5 m,
  • ułożenie krawężników betonowych oraz obrzeży na ławie betonowej,
  • ułożenie nawierzchni zjazdów z kostki drobnowymiarowej gr. 8 cm koloru czerwonego,
  • regulacje urządzeń podziemnych (studzienki rewizyjne, studzienki ściekowe, zawory),
  • wykonanie nowej nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno- bitumicznej (kategoria ruchu KR 3-4)
  • wykonanie prac związanych z odwodnieniem pasa drogowego.

 

Źródło: Aktualności powiatu mikołowskiego

 

 

 

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search