heading article

Informacje

Informacje

Remonty i inwestycje

Letnia pogoda sprzyja remontom. Sporo się dzieje w Łaziskach Górnych. Rozpoczęła się budowa świetlicy edukacyjnej w Łaziskach Dolnych, trwa remont ulicy 1-go Maja dofinansowany kwotą 850 000,00 zł ze środków „Metropolitalnego Funduszu Solidarności” Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach zadania: Przebudowa drogi ul. 1 Maja w Łaziskach Górnych na odcinku od ronda przy ul. Dworcowej do ul. Goździków.

Ogłoszono już przetarg na przebudowę drogi ul. Powstańców i wykonanie nawierzchni drogi ul. Szybowej. W planach jest poszerzenie drogi ul. Mickiewicza w rejonie pawilonu. W trakcie jest też budowa parkingu przy Dziennym Domu Seniora w Łaziskach Średnich, a w planach jest budowa parkingu na osiedlu Kościuszki przy bloku nr 109. Wakacyjne remonty trwają też w łaziskich placówkach oświatowych – w Jedynce remontowane są szatnie, a w Przedszkolu nr 4 wkrótce rozpoczną się remonty łazienek.

 

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search