Informacje

Informacje

Roboty bez tajemnic

Previous Next

Młodzież Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach kształcąca się w zawodzie technik automatyk wzięła udział w dwóch szkoleniach połączonych z warsztatami.

 

Podczas szkolenia nt. „Obsługi i wykorzystania drukarki 3D” uczniowie poznali obecnie stosowane technologie druku 3D: FDM (Fused Deposition Modeling), SLA (StereoLithography Apparatus), SLS (Selective Laser Sintering), zasady modelowania oraz podstawowe programy do tworzenia obiektów 3D takie jak: Tinkercad Autodesk, Fusion 360 Autodesk, Skulptris.

 

Podczas warsztatów młodzież nauczyła się obsługi drukarki 3D m.in. zakładać filament drukujący, kalibrować stół roboczy drukarki 3D oraz ustawiać podstawowe parametry druku 3D, czego efektem był wydruk elementu w technologii 3D.

 

Podczas drugiej części szkolenia dotyczącej „Programowania robotów sterujących Skibots” uczniowie poznali podstawy programowania robotów wykorzystujących technologię Arduino. Po samodzielnym złożeniu Skribots’ów nauczyli się komunikować z robotem. Poznali podstawowe rozkazy sterujące, strukturę tworzenia programu, nauczyli się definiowania zmiennych. Zdobytą podczas szkolenia wiedzę wykorzystają w tworzeniu własnych programów i projektów.

 

Warsztaty były możliwe dzięki  Zarządowi JSW S.A., który w ramach współpracy ze szkołą ufundował z okazji Dnia Dziecka uczniom ZSP Ornontowice drukarkę 3D i roboty sterujące. Przypomnijmy, że szkoła podpisała z JSW S.A. umowę o współpracy w zakresie praktycznej nauki zawodu i praktyk zawodowych, a jej efektem są m.in. ufundowane przez JSW S.A. comiesięczne stypendia dla uczniów kształcących się w zawodach: technik górnictwa podziemnego, górnik eksploatacji podziemnej, technik elektryk, elektryk oraz technik automatyk.

 

Jak widać na załączonych zdjęciach, warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony uczniów i całkowicie pochłonęły ich uwagę.

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search