Informacje

Informacje

Roczna umowa z koronerem

Starostwo powiatowe zawarło 28 grudnia 2018 roku roczną umowę ze specjalistą patomorfologiem. Dzięki niej uniknie się sytuacji, w której brak było możliwości wystawienia na terenie naszego powiatu karty zgonu przez lekarza rodzinnego lub leczącego zmarłego w ostatniej chorobie.

 

Obecnie lekarz, któremu powierzono obowiązki powiatowego koronera zobowiązany jest do stwierdzenia zgonu, ustalenia jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu osobom zmarłym w sytuacjach, o których mowa w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jednolity (Dz. U. z 2017 poz. 912 j.t.). Usługi będą realizowane w granicach administracyjnych Powiatu Mikołowskiego, w czasie nie dłuższym niż 5 godzin od otrzymania zawiadomienia. Umowa dotyczy jedynie przypadków, gdy funkcjonariusz policji, będący na miejscu, w którym znajdują się zwłoki, nie może ustalić lekarza podstawowej opieki zdrowotnej sprawującego opiekę medyczną nad zmarłym lub lekarza leczącego zmarłego w ostatniej chorobie. Umowa nie obejmuje sytuacji, w której zachodzi uzasadnione podejrzenie, że przyczyną zgonu było przestępstwo. W takim przypadku kartę zgonu wystawia lekarz, który na zlecenie sądu lub prokuratora dokonał oględzin zwłok lub sekcji zwłok.

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search