heading article

Informacje

Informacje

Ruszyła modernizacja Domu Kultury w Gostyni

W ramach modernizacji energetycznej gostyńskiego domu kultury rozpoczęto już roboty związane z wymianą dachu, a także prace związane z demontażem starej i montażem nowej instalacji centralnego ogrzewania.

Przypomnijmy, że w latach 2020-2021 w ramach inwestycji planowane są m.in.: wymiana dachu, źródła ciepła, drzwi oraz okien, ocieplenie budynku oraz montaż instalacji fotowoltaicznej na obiekcie. Przetarg na realizację modernizacji został ogłoszony w lipcu, natomiast 21 sierpnia dokonano otwarcia ofert, których w sumie wpłynęło 5. Najkorzystniejszą ofertę opiewającą na 1 390 000 zł złożyła firma Budolex z Ujanowic i to ona została wybrana wykonawcą inwestycji.

Modernizacja energetyczna budynku będzie przeprowadzana w dwóch etapach. Do 15 grudnia zostanie wykonany remont dachu wraz z wymianą pokrycia, pojawią się nowe obróbki blacharskie, a także instalacja fotowoltaiczna. Przeprowadzone będzie docieplenie stropodachu, wymiana źródła ciepła oraz instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody.
II etap robót ma potrwać do końca lipca 2021 roku i obejmie: ocieplenie ścian zewnętrznych wraz z ich otynkowaniem, wykonanie izolacji cieplnej i przeciwwilgociowej ścian fundamentowych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę zewnętrznego oświetlenia budynku oraz wykonanie podświetlonego napisu.

Zadanie jest współfinansowane z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji w wysokości 900 000 zł.

Karolina Kopacz

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search