Informacje

Informacje

Ruszyła tarcza dla przedsiębiorców

Od soboty można składać wnioski o jednorazową dotację w wys. do 5000 zł - poinformował Powiatowy Urząd Pracy w Mikołowie.

Mogą się o nią starać mikroprzedsiębiorcy i mali przedsiębiorcy, którzy na dzień 30 września 2020r. prowadzili działalność gospodarczą, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodami wskazanymi w załączniku na stronie PUP w Mikołowie.

Ich przychód z działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w październiku albo listopadzie 2020r. musi być niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019r.  Wniosek o udzielenie dotacji należy składać WYŁĄCZNIE W FORMIE ELEKTRONICZNEJ poprzez platformę praca.gov.pl. WNIOSKI ZŁOŻONE W WERSJI PAPIEROWEJ NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE!

Wnioski o przyznanie dotacji mogą być składane do 31.01.2021r. Dotacja jest bezzwrotna pod warunkiem, że mikroprzesiębiorca lub mały przedsiębiorca będzie wykonywał działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia (wypłaty) dotacji

O dotację mogą ubiegać się także ci mikroprzedsiębiorcy, którzy nie zatrudniają i nigdy nie zatrudniali pracowników. Szczegółowe informacje na stronie

https://mikolow.praca.gov.pl/dla.../tarcza/15zze4-koszty

oraz pod numerami telefonów

507 153 337

576 246 923

608 074 105

 

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search