Informacje

Informacje

Ścieżki przyjaźni

Organizacja wspólnych obozów sportowych oraz młodzieżowych drużyn pożarniczych było jednym z tematów spotkania Komitetów Partnerskich Reńskiego Powiatu Neuss oraz Powiatu Mikołowskiego. Okazją do wzajemnych rozmów była trzydniowa wizyta gości z Neuss w naszym powiecie.

O randze spotkania niech świadczy obecność starosty Hansa-Jurgena Petrauschke, przewodniczącego Komitetu Partnerskiego Franza-Josefa Radmachera oraz honorowego przewodniczącego Komitetu Partnerskiego Dietera Patta, a także przedstawicieli organizacji społecznych oraz miast wchodzących w skład Powiatu Neuss. Punktem kulminacyjnym wizyty było wspólne posiedzenie Komitetów Partnerskich. Gospodarzem spotkania był Starosta Henryk Jaroszek,  a wzięli w nim udział również przedstawiciele wszystkich gmin Powiatu Mikołowskiego jak również zaproszeni goście.

- Partnerstwo powinno przynosić obustronne korzyści, a w szczególności uwzględniać potrzeby młodych ludzi, czyli przyszłego pokolenia - podkreślił Sekretarz Powiatu Marek Popek.

Jako płaszczyzny dalszej współpracy wymieniono organizację kolejnych obozów dedykowanych młodzieży polsko-niemieckiej, wymianę sportową uczniów gimnazjów  i szkół  ponadgimnazjalnych, a także kontynuację organizacji obozów szkoleniowych dla młodzieży strażackiej. Zaakcentowano również możliwość współpracy szkół technicznych i zawodowych.

Jako przykład wymiany kulturalnej wskazano wrześniowy występ Orkiestry Kameralnej z Neuss w kościele ewangelicko-augsburskim św. Jana w Mikołowie. Kontynuacją takich inicjatyw mogłaby stać się organizacja koncertów orkiestr profesjonalnych, jak również chórów i zespołów amatorskich z obydwu powiatów.

Kolejną propozycją , która została zaproponowana stronie niemieckiej jest nawiązanie kontaktów z orzeskimi organizatorami I Otwartych Mistrzostw Polski Juniorów w sportowych walkach rycerskich oraz I Orzeskiego Turniej Rycerskiego, a także kooperacja Bractw Kurkowych z obu państw.

Wspomniano również o możliwościach współpracy na innych płaszczyznach, przykładowo w zakresie wymiany grup senioralnych, wybranych grup zawodowych, w tym urzędniczych.

W przyszłym roku nasz kraj będzie gospodarzem Światowych Dni Młodzieży, o czym mówił Starosta Henryk Jaroszek, wyrażając zainteresowanie potrzebami strony niemieckiej i deklarując jednocześnie gotowość udzielenia wsparcia gościom przybyłym z Neuss.

Stałym punktem wizyt gości z Neuss są odwiedziny Śląskiego Ogrodu Botanicznego. Tym razem mieli oni szanse zobaczyć jego nową część, w której w przyszłym roku planowane jest wytyczenie ścieżki literatury zawierającej 12 tablic z sentencjami polskich i niemieckich literatów, filozofów, polityków .

W maju tego roku w mieście Dormagen-Zons w powiecie Neuss, tamtejsze Stowarzyszenie Miłośników Miasta Zons, wzdłuż pozostałości po średniowiecznych murach, wytyczyło ścieżkę, na której umieszczono tablice z sentencjami takich osobistości jak Fryderyk Chopin, Jan Paweł II, były kanclerz Willy Brandt czy filozof Karl Jaspers. Obecnie strona niemiecka zaoferowała przeniesienie jej  na teren Śląskiego Ogrodu Botanicznego. 

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search