Informacje

Informacje

Sesja do poprawki?

Dosyć nieoczekiwany przebieg miała ostatnia w tym roku sesja Rady Powiatu Mikołowskiego. Radni mieli uchwalić budżet na 2018r. Uchwalili, ale czy prawidłowo? Zastrzeżenia natury formalnej zgłosił Adam Lewandowski, były przewodniczący Rady Powiatu.

Zgodnie z paragrafem 19 Statutu Rady, wszyscy radni powinni co najmniej na 5 dni przed terminem otrzymać zawiadomienie zawierające datę, miejsce i porządek obrad wraz z projektami uchwał. Lewandowski nie otrzymał takiej przesyłki w regulaminowym czasie i – jak mówi - nie miał możliwości należytego przygotowania się do najważniejszej sesji w roku. Czym to grozi? Jeżeli nie została zachowana procedura zwoływania sesji, podjęte uchwały są wadliwe. Adam Lewandowski poprosił o opinię Wydział Nadzoru Prawnego Urzędu Wojewódzkiego. Jeżeli wojewoda w trybie nadzorczym stwierdzi nieważność, sesja budżetowa zostanie zwołana (miejmy nadzieję, że prawidłowo) jeszcze raz. Więcej na ten temat i inne ciekawostki z powiatu w styczniowym wydaniu „Naszej Gazety”.

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search