Informacje

Informacje

Sesja o bezpieczeństwie i pomocy uchodźcom

W środę 30 marca odbyło się kolejne posiedzenie Rady Powiatu, które po dłuższej przerwie odbyło się w trybie stacjonarnym. Prowadziła je przewodnicząca Barbara Pepke. Głównymi tematami marcowej sesji były kwestie bezpieczeństwa, które przedstawił prokurator rejonowy Tomasz Rygiel oraz komendanci powiatowi straży pożarnej Damian Krawczyk i policji Dariusz Klimczak.

Prokurator Tomasz Rygiel wyjaśnił, że w 2021 w Prokuraturze Rejonowej w Mikołowie zarejestrowano 2400 spraw, czyli średnio 200 na miesiąc, najwięcej dotyczyło oszustw, których liczba w ciągu ostatnich dwóch lat wzrosła (około 19 % dotyczy oszustw dokonywanych przy sprzedaży i inwestowaniu za pośrednictwem internetu). Wśród innych wskazanych przestępstw, prokurator Rygiel wymienił m.in. postępowania dotyczące prowadzenia pojazdów w stanie nietrzeźwości (w 2021 roku było ich 125), kradzieży, uszkodzenia mienia oraz przypadków znęcania się fizycznego i psychicznego, tych ostatnich było 97. Spraw narkotykowych mikołowska prokuratura prowadziła 59.

Kolejne wystąpienie dotyczyło pracy Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie i podległych jej komisariatów, którą omówił komendant Dariusz Klimczak. W sprawozdaniu przedstawił informacje z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowy, przestępczości narkotykowej czy przestępstw z kategorii siedmiu najbardziej uciążliwych dla obywateli. Omówił także zgłoszenia, które przekazywane są stróżom prawa za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Jak mówił, z roku na rok liczba zgłaszanych sygnałów na KMZB wzrasta, zaś najwięcej w 2021 roku dotyczyło bezpieczeństwa w ruchu drogowych oraz spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych. Odniósł się również do kwestii dotyczących obecności uchodźców na terenie powiatu mikołowskiego. Jak stwierdził, od 24 lutego żadnych większych incydentów z ich udziałem nie odnotowano, co też wynika z faktu, iż są to przede wszystkim kobiety i dzieci.

Kolejne sprawozdanie dotyczyło bezpieczeństwa pożarowego, które omówił komendant Damian Krawczyk. Jak poinformował w 2021 w KP PSP w Mikołowie odnotowano 1426 interwencji. Najwięcej bo 588 dotyczyło Mikołowa, najmniej – 63 Ornontowic.

- W tym roku mamy już wzrost zgłoszeń o 50 %, bowiem już mieliśmy bardzo dużo zdarzeń związanych z anomaliami pogodowymi oraz pożarami traw – zaznaczył. Oba sprawozdania zostały przez radnych przyjęte.

Na marcowej sesji radni przyjęli również uchwały dotyczących m.in. zmian w budżecie, przeznaczenia środków z PFRON, likwidacji Liceum Ogólnokształcącego w Ornontowicach czy pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa.

W części poświęconej na informacje z prac Zarządu Powiatu, Starosta Mirosław Duży przekazał dane dotyczące pomocy uchodźcom, którzy obecnie przebywają w naszym powiecie. Jak wyjaśnił na terenie Powiatu Mikołowskiego przygotowano dla nich prawie 500 miejsc pobytowych, w których zatrzymało się 370 osób, jednak dokładna liczba obywateli Ukrainy, którzy się u nas schronili nie jest znana, bowiem wielu z nich mieszka u osób prywatnych, a proces rejestracji jest w toku. Członkini Zarządu Powiatu Grażyna Nazar poinformowała, że od 1 kwietnia w I LO w Mikołowie uruchomiony zostanie oddział przygotowawczy dla uczniów z Ukrainy. "Na razie jeden, choć potrzeby wydają się większe"– podkreśliła. Poinformowano także o wydłużeniu pracy starostwa, które w poniedziałki czynne będzie teraz do godziny 18.00 oraz powrocie systemu kolejkowego, który ma usprawnić obsługę mieszkańców.

Kolejna sesja planowana jest na 27 kwietnia i będzie poświęcona zdrowiu.

Źródło: aktualności powiatu mikołowskiego

 

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search