Informacje

Informacje

Śląski Ogród Botaniczny nadal zamknięty do odwołania.

Niestety, nie będzie mogli póki co oglądać budzącej się do życia przyrody w mikołowskim Śląskim Ogrodzie Botanicznym, bowiem okazało się, że ostatnie poluzowanie obostrzeń i pozwolenie na otworzenie parków i lasów wskazuje na to, że instytucje ujęte w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 91.0 nadal podlegają ograniczeniom (wśród tych jednostek są biblioteki, archiwa, muzea oraz pozostała działalność związana z kulturą, w tym ogrody botaniczne). I dlatego też Stosując się do takiej interpretacji Rozporządzenia z dnia 20 kwietnia 2020 r., podjęto decyzję o ponownym zamknięciu Śląskiego Ogrodu Botanicznego do odwołania.

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search