Informacje

Informacje

Spada bezrobocie w powiecie mikołowskim

W ostatnim dniu czerwca odbyła się sesja Rady Powiatu. Posiedzenie miało charakter zdalny, a prowadziła je przewodnicząca Barbara Pepke.

Wiodącym tematem  było omówienie sytuacji i pomoc dla mikroprzedsiębiorców w poszczególnych gminach Powiatu Mikołowskiego w okresie epidemicznym. Przedstawiła go Teresa Miguła, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy. W Powiecie Mikołowskim działa ponad 7,5 tysiąca mikroprzedsiębiorstw, 156 małych przedsiębiorstw oraz dwa przedsiębiorstwa średniej wielkości. Najważniejsze dane dotyczyły wsparcia udzielanego firmom w ramach Tarczy Antykryzysowej. Od 1 kwietnia 2020 r. do 31 maja 2021, ze środków funduszu pracy, w tym współfinansowanych pieniędzmi UE za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Mikołowie przedsiębiorcom przekazano prawie 45 mln. złotych.

Jeśli chodzi o dotacje dla mikro i małych przedsiębiorstw określonych branż, to w całym powiecie trafiła ona do 490 podmiotów, które otrzymały wsparcie w wysokości 4 919 989  złotych.

Jeśli chodzi o niskooprocentowane pożyczki z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych, to w naszym powiecie 4758 podmiotów uzyskało 23 761 114,17 mln. złotych.

Kolejną formą wsparcia było dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców. Ogółem w całym powiecie wnioski o taką pomoc złożyło 417 przedsiębiorców uzyskując 11 683 713,45 złotych.

Na wsparcie mogli liczyć również samozatrudniający, którzy uzyskali 4 459 660,00 złotych wsparcia. Udzielono go 784 podmiotom.

Szefowa PUP mówiąc o sytuacji na rynku pracy przyznała, że obecnie osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Mikołowie jest 1719 osób. "Bezrobocie spada, obserwujemy obecnie sporo wyrejestrowań, przybywa również osób, które zakładają własną działalność gospodarczą" – zaznaczyła.

Źródło: aktualności powiatu mikołowskiego

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search