Informacje

Informacje

Środki unijne płyną do Łazisk Górnych

Wakacyjny lipiec przyniósł dobre informacje dotyczące realizacji projektów miejskich dofinansowanych ze środków unijnych. Łaziska Górne otrzymały dofinansowanie do dwóch projektów termomodernizacyjnych.

Prawie 850 tys. zł to kwota dofinansowania do termomodernizacji budynku przychodni w Łaziskach Średnich, natomiast nieco ponad 1,2 mln zł dofinansowania przeznaczone zostanie na termomodernizację sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 4. Oprócz tego wszystkie łaziskie przedszkola rozpoczęły realizację projektu „Dobrze być przedszkolakiem – poprawa jakości wychowania przedszkolnego poprzez organizację zajęć wspierających oraz specjalistycznych w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkole wraz z doskonaleniem kompetencji nauczycieli w Łaziskach Górnych”, w ramach którego prowadzone będą zajęcia terapii logopedycznej, zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy, trening kompetencji społeczno – emocjonalnych oraz terapia pedagogiczna. Każde przedszkole zostanie doposażone, a w Przedszkolu nr 3 powstanie nowy plac zabaw. Wartość projektu to 1 035 679,11 zł, a kwota dofinansowania: 880 327,24 zł. Z kolei inna łaziska placówka, Centrum Usług Społecznych, rozpoczęło realizację projektu „Rozwój usług społecznych dla mieszkańców Miasta Łaziska Górne świadczonych w ramach Centrum Usług Społecznych w Łaziskach Górnych”, który został wsparty z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 kwotą 3 124 999,099 zł. Jego celem jest wypracowanie i przetestowanie funkcjonowania modelowych rozwiązań w zakresie integracji i rozwoju usług społecznych adresowanych do mieszkańców miasta.

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search