Informacje

Informacje

Stok nie jest dla bałwanów

Z roku na rok rośnie liczba narciarzy, wypadków na stoku oraz patroli policyjnych. Dawniej narciarze znali niepisany kodeks postępowania, a wypadki były sporadyczne.

 

Dziś narciarzy jest zdecydowanie więcej, ich umiejętności są różne, a zachowania czasami wręcz skandaliczne. Stąd akcja informacyjno-edukacyjna Komendy Głównej Policji: „Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku”, której celem jest promowanie odpowiedzialnych postaw narciarzy i snowboardzistów, poszerzenie wiedzy na temat odpowiedzialności prawnej związanej z naruszaniem przepisów obowiązujących na stokach oraz upowszechnienie Dekalogu Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS).

 

W pierwszej kolejności policjanci postanowi dotrzeć do najmłodszych użytkowników stoku, czyli dzieci i młodzieży. Ogłosili więc konkurs fotograficzno-plastyczny „Stok nie jest dla bałwanów”, którego tematem jest zilustrowanie Dekalogu Reguł Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS). Współorganizatorami konkursu są: Polski Związek Narciarski, Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Narciarstwa PZN, Stołeczna Grupa Wojewódzka IPA oraz Fundacja PZU. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search