heading article

Informacje

Informacje

Strażacy ochotnicy mają nowego prezesa

Odbył się Zjazd Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Mikołowie. Jego celem było podsumowanie 5-letniej kadencji oraz wybór i ukonstytuowanie się nowego składu zarządu oraz komisji rewizyjnej. Nowym prezesem Zarządu został druh Dariusz Gaschi.

W zjeździe uczestniczyli delegaci przedstawiciele poszczególnych jednostek OSP oraz zaproszeni goście: Jerzy Szkatuła – Wiceprezes ZOW ZOSP RP woj. śląskiego, Tadeusz Marszolik – Wicestarosta Powiatu Mikołowskiego, Barbara Pepke – Przewodnicząca Rady Powiatu Mikołowskiego, Damian Krawczyk – Komendant Powiatowy PSP w Mikołowie, Stanisław Piechula – Burmistrz Miasta Mikołowa, Jan Ratka – Zastępca Burmistrza Miasta Łaziska Górne, Marcin Kotyczka – Wójt Gminy Ornontowice, Bartłomiej Depta – Naczelnik Wydziału Zarządzania Bezpieczeństwem Starostwa Powiatowego w Mikołowie, Bogdan Cieślik – Inspektor Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Gminy Ornontowice.

Obok druha Dariusza Gaschi skład zarządu uzupełniają wiceprezesi – Paweł Witoszek, Katarzyna Galej-Ciwiś i Adam Skrzypczyk, sekretarz – Eugeniusz Ferdus , skarbnik – Sebastian Machulec. Członkami prezydium zostali – Damian Leks, Mirosław Skorek , Patryk Bubła i Leszek Wróbel, zaś członkami zarządu zostali: Krzysztof Bojdoł, Stanisław Dworczyk , Monika Garleja, Grzegorz Górak, Paweł Gurst, Joanna Kociubińska, Marcin Srebniak, Piotr Szałowski, Wojciech Sznapka, Bartłomiej Depta i Damian Krawczyk. Zarząd wybrany został na pięcioletnią kadencję.

Komisja Rewizyjna Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Mikołowie tworzą przewodniczący Jerzy Szostok, wiceprzewodniczący Mariusz Paździor, sekretarz Marcin Gorzynik oraz członkowie Artur Fityka i Dariusz Skrzypacz.

Podczas wyborów odbyła się także uroczystość nadania Złotych Medali „Za Zasługi Dla Pożarnictwa”.Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Województwa Śląskiego nadało je Marcinowi Kotyczce i Bogdanowi Cieślikowi.

W dowód uznania Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. śląskiego gen. brygadier w stanie spoczynku Zbigniew Meres nadał Dyplomy Uznania: Staroście Mikołowskiemu Mirosławowi Dużemu, Wicestaroście Tadeuszowi Marszolik – Przewodniczącej Rady Powiatu Mikołowskiego,- Barbarze Pepke oraz Druhnie Helenie Witta i Druhowi Józefowi Świerczyna.

Jednomyślnie Zarząd Powiatowy OSP RP w Mikołowie nadal pośmiertnie druhowi Sławomirowi Bijakowi godność Prezesa Honorowego, zaś członkami Honorowymi Zarządu zostali: druhna Helena Witta i druh Józef Świerczyna.

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search