Informacje

Informacje

Studenci zaprojektowali nowy urząd

Previous Next

Wójt Gminy Wyry Barbara Prasoł wraz z rektorem Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach dr. Aleksandrem Ostendą, 24 listopada, wręczyli nagrody studentom WST, którzy w ramach warsztatów opracowali koncepcje rozbudowy budynku Urzędu Gminy Wyry. Wójt podpisała także umowę o dalszej współpracy z katowicką uczelnią.

Gmina Wyry w lutym podpisała z Wyższą Szkołą Techniczną w Katowicach list intencyjny, na podstawie którego zadeklarowano wsparcie swoich działań poprzez wspólne inicjatywy oraz edukację studentów podnoszącą świadomość w zakresie promocji i wdrażania innowacji w architekturze i sztuce. WST w Katowicach zaproponowała gminie współorganizację warsztatów dla studentów obejmujących opracowanie projektu architektonicznego „Rozbudowa Urzędu Gminy Wyry”. Zajęcia zostały zrealizowane w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021. Efektem współpracy jest 12 ciekawych koncepcji opracowanych przez studentów pod opieką dr. inż. arch. Jakuba Świerzawskiego. Projekty zostaną wkrótce przedstawione mieszkańcom naszej gminy, a kto wie, być może w przyszłości któryś z nich zostanie urzeczywistniony…

Dziękuję za ogromne zaangażowanie oraz doskonałą współpracę. Jestem przekonana, że zdobyte doświadczenie wiele razy pozytywnie zaprocentuje w Państwa życiu zawodowym i będzie źródłem kolejnych świetnych pomysłów – mówiła wójt Barbara Prasoł. – Życzę wytrwałości, dalszych sukcesów i osiągnięć oraz płynącej z nich satysfakcji.

Karolina Kopacz

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search