Informacje

Informacje

Stypendyści starosty

53 uczniów z pięciu szkół średnich powiatu mikołowskiego otrzyma  stypendium starosty mikołowskiego w wysokości 1 000 zł, które zostanie wypłacone do końca maja 2019 roku. Uroczystość ich  wręczenia  odbyła się w starostwie, w obecności starosty Mirosława Dużego, członka Zarządu Powiatu Grażyny Nazar, radnej Mirosławy Lewickiej oraz Iwony Smorz naczelnik Wydziału Edukacji Kultury i Sportu.

 

Obecni byli również dyrektorzy szkół oraz najważniejsi tego dnia goście – stypendyści. Najliczniejsze grono wyróżnionych, to licealiści z I LO im. Karola Miarki w Mikołowie, których było 28, ośmiu stypendystów to licealiści z II LO im. rotmistrza Witolda Pileckiego, 12 wyróżnionych to uczniowie ZST w Mikołowie, trzy stypendystki to uczennice ZSP w Ornontowicach, a dwóch uczniów uczęszcza do ZSEiU w Łaziskach Górnych.

 

Pieniądze te przyznane zostały za pierwszy semestr roku szkolnego 2018/2019 w trzech kategoriach: za wybitne wyniki w nauce, tych stypendiów wręczono najwięcej, bo 34, za wybitne osiągnięcia w nauce 9 i za wybitne osiągnięcia sportowe – 10 uczniów.

 

Aby uzyskać wsparcie za wybitne wyniki w nauce należy mieć średnią ocen przynajmniej 5,1. Wśród wyróżnionych za wybitne osiągnięcia w nauce znaleźli się laureaci olimpiad i konkursów, m.in.: Olimpiady Wiedzy o Mediach, konkursu ekologicznego, dziennikarsko-fotograficznego, konkursu „Bezpieczna Praca w Rolnictwie” czy też finaliści Olimpiady Wiedzy Górniczej o Złotą Lampkę. Z kolei wśród wyróżnionych za laury sportowe znaleźli się uczniowie osiągający sukcesy m.in. w sztukach walk, szachach, podnoszeniu ciężarów czy też w walkach rycerskich.

 

- Gratuluje wam, bo to wasz wielki sukces, a te stypendia są nagrodą za wasz trud i pracę - mówił starosta Mirosław Duży wręczając stypendia. Od 2020 roku będą one przyznawane raz w roku na zakończenie roku szkolnego, zaś o stypendia starosty będą mogli ubiegać się również stypendyście Prezesa Rady Ministrów.

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search