heading article

Informacje

Informacje

Świat seniora może być ciekawy i pełen pasji

Seniorze! Masz zdolności pisarskie, plastyczne, rękodzielnicze, filmowe albo muzyczne? Nie marnuj talentu i zgłoś się do konkursu artystycznego organizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną oraz Radę Seniorów w Mikołowie.

REGULAMIN KONKURSU INTERDYSCYPLINARNEGO DLA SENIORÓW POWIATU MIKOŁOWSKIEGO - „Ciekawy świat seniora. Pasje i hobby”.

I. Organizatorem konkursu są: Miejska Biblioteka Publiczna w Mikołowie i Rada Seniorów.

II. Cele konkursu to aktywizacja i rozbudzenie zainteresowań twórczością artystyczną wśród seniorów oraz popularyzacja tej twórczości.

III. Konkurs skierowany jest do wszystkich mieszkańców powiatu mikołowskiego w wieku senioralnym.

IV. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy na dowolny temat z wybranego zakresu: literatura (poezja, dramat, proza), plastyka (malarstwo, rysunek, komiks, grafika, kaligrafia, fotografika, animacja, ornamentyka, architektura, rzeźba, projektowanie kostiumów, instalacja, lalkarstwo, rzemiosło artystyczne), rękodzieło (szydełkowanie, hafciarstwo, bibułkarstwo, wikliniarstwo, scrapbooking, koraliki, masa solna, filigrany), film, muzyka.

V. Pracę konkursową zapisaną w pliku w odpowiednim formacie (pliki: tekstowy, graficzny, audio, wideo opisane tytułem pracy) należy przesłać w formie elektronicznej do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mikołowie w terminie do 7 grudnia 2020 roku wraz ze skanem lub zdjęciem czytelnie wypełnionego formularza konkursowego. Prace konkursowe należy przesłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

UWAGA: w tytule wiadomości proszę podać temat: Ciekawy świat seniora.

VI. Do konkursu można zgłosić maksymalnie 3 prace. Nadesłane prace nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach.

VII. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zamieszczenie jej na stronach Organizatora: www.bibliotekamikolow.pl oraz www.mikolow.eu, profilach społecznościowych organizatorów, w Gazecie Mikołowskiej, publikacji pokonkursowej (w przypadku wydania) wraz z imieniem i nazwiskiem autora.

VIII. Ogłoszenie werdyktu jury i wręczenie nagród nastąpi w grudniu 2020 r. Dokładny termin zostanie podany w lokalnej prasie oraz na stronie internetowej biblioteki. Dla autorów najlepszych prac przewidziano nagrody. Warunkiem przyznania nagrody jest jej osobisty odbiór podczas uroczystości wręczenia.

IX. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych dla jego potrzeb, zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, z późniejszymi zmianami (Dz. U. 2018 poz. 1000) i Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search