Informacje

Informacje

Szkolą przyszłe kadry

Kilka dni temu została podpisana umowa dot. praktycznej nauki zawodu pomiędzy JSW S.A. KWK „Budryk”, którą reprezentowali dyrektor Marian Kurpas i dyrektor pracy Adam Ratka oraz Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach reprezentowanym przez dyrektor Teresę Stasik-Szyszkę.

Podpisana umowa dotyczy współpracy w zakresie organizowania praktycznej nauki zawodu w formie zajęć praktycznych i praktyk zawodowych dla uczniów ZSP w Ornontowicach. W podpisanym przed tygodniem ze Starostwem Powiatowym w Mikołowie porozumieniu JSW S.A. zobowiązała się do zatrudniania zgodnie z potrzebami najlepszych absolwentów ZSP w Ornontowicach z klas technikum w zawodach: technik górnictwa podziemnego, technik automatyk i technik elektryk oraz Branżowej Szkoły I Stopnia w zawodach: górnik eksploatacji podziemnej i elektryk, którzy wykażą się pozytywnie zdanymi egzaminami potwierdzającymi kwalifikacje w zawodzie.

- Cieszę się, że uczniowie szkoły będą mogli zdobywać doświadczenie zawodowe i szlifować umiejętności w zakładzie, który jest strategicznym zakładem dla JSW S.A. Mam nadzieję, że współpraca będzie owocna dla obu stron: szkoła dostarczy kopalni wysoko wykwalifikowaną kadrę pracowników, a kopalnia zapewni uczniom kształcenie praktyczne na najwyższym poziomie – zapewnia dyrektor szkoły.

Z kolei dyrektor JSW S.A. KWK Budryk zwrócił uwagę na potrzebę odbudowy zasobów ludzkich kopalni, żeby nie powstała luka pokoleniowa. Podkreślił również, że kopalnia zamierza uruchomić inwestycje, które zapewnią miejsca pracy przez najbliższe 50 lat.

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search