Informacje

Informacje

Szkoły średnie w liczbach

Dziś, 1 września,  3121 uczniów rozpocznie naukę w pięciu szkołach ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Mikołowski. W tej liczbie 1053 to pierwszoklasiści. W porównaniu z rokiem ubiegłym liczba nowych uczniów we wszystkich placówkach wzrosła od kilkudziesięciu do ponad stu osób.

W I LO w Mikołowie w klasach pierwszych rozpocznie naukę 222 uczniów w siedmiu oddziałach, w II LO 157 w pięciu, a w ZST 252 w ośmiu. Łącznie w placówkach tych nauki pobierać będzie (stan na 24.08.): w I LO – 755, w II LO – 424, a w ZST – 948. W tej ostatniej rozpoczęto kształcenie na nowych kierunkach: technik robotyk oraz technik spawalnictwa.

W Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach uruchomionych zostanie osiem pierwszych oddziałów, w których kształcić się będzie 228 uczniów, a wszystkich w tej szkole jest 527.

W mieszczącym się w Łaziskach Górnych Zespole Szkół Energetycznych i Usługowych otwartych zostanie sześć klas pierwszych dla 194 uczniów, zaś wszystkich pobierających naukę w tej szkole jest 467. To właśnie w tej placówce 1 września odbędzie się Powiatowa Inauguracja Roku Szkolnego 2022/23.

Źródło: aktualności powiatu mikołowskiego

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search