heading article

Informacje

Informacje

Uczniowie w projekcie „Strike a Pose"

Wieloletni partner Powiatu Mikołowskiego - Stowarzyszenie SEYF z Novoli we Włoszech zaprosił przedstawicieli szkół średnich Powiatu Mikołowskiego do udziału w projekcie „Strike a Pose”, skierowanym do liderów młodzieżowych finansowanym ze środków Programu Erasmus+ Młodzież. Uczestniczy w nim młodzież z pięciu  krajów: Włoch, Grecji, Polski, Hiszpanii i Irlandii.

 

Projekt „Strike a Pose” realizowany jest w formie międzynarodowych wymian młodzieży. Pierwsza, nazwana "InstaPeople", odbyła się od 13 do 20 września w Lecce we Włoszech i uczestniczyło w niej pięcioro uczniów, po jednym z każdej szkoły średniej naszego powiatu oraz opiekun, którym była Ewa Wiaterek - nauczyciel języka angielskiego w ZSP w Ornontowicach. Druga wymiana, pod nazwą „MediaPeople”,  planowana jest również we włoskiej Lecce od 18 do 24 listopada  i dotyczyć będzie możliwości zatrudniania młodzieży w skali UE.

 

- W trakcie pierwszego spotkania młodzież z tych pięciu państw dzieliła się wiedzą na temat tworzenia filmów wideo oraz kompetencjami specjalistycznymi, dotyczącymi wykorzystania ich w mediach społecznościowych. Metody działania zostały ułożone w taki sposób, by młodzi liderzy aktywnie uczestniczyli w tym procesie, tworząc własny tok pozaformalnego uczenia się – wyjaśnia Edward Dawidowski, koordynator projektu w powiecie mikołowskim.

 

Drugie działanie, „MediaPeople”, będzie realizowane przy użyciu wiedzy i doświadczeń, zdobytych przez młodzież.

 

- W wyniku badań, przeprowadzonych w skali UE zauważono, że media społecznościowe nadal nie są uważane za podstawowe narzędzie pozaformalnego uczenia się, mimo że  ich wykorzystanie może znacznie zwiększyć szanse na zatrudnienie oraz tworzenie nowych miejsc pracy. Idea metody polega na tym, że wykorzystanie mediów społecznościowych jako narzędzia pomoże zwiększyć poziom zatrudnienia i poczucia własnej wartości wśród młodzieży  – przekonuje Edward Dawidowski.

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search