Informacje

Informacje

Ujarzmić metan

KWK „Budryk” w Ornontowicach wybrano jako miejsce doświadczeń nad przedeksploatacyjnym pozyskaniem metanu ze złóż węglowych.

 

Jastrzębska Spółka Węglowa SA nawiązała współpracę z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem oraz Państwowym Instytutem Geologicznym. Wszystko po to, aby wdrożyć program Geo-metan II.

 

W kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej górnicy pracują coraz głębiej, a to oznacza, że zagrożenie metanem będzie rosło. Z jednej strony jest to cenny surowiec energetyczny, ale też niezwykle szkodliwy dla środowiska. JSW podejmuje szereg działań, aby zapewnić bezpieczeństwo dla załóg, minimalizować wypływ metanu do atmosfery i maksymalizować gospodarcze wykorzystanie gazu. Doświadczenia nad przedeksploatacyjnym wykorzystaniem metanu prowadzone są w kopalni Budryk.

 

W niewykorzystywanej dotychczas partii złoża zostaną wykonane odwierty, przez które zostanie ujęty metan.

 

- Wykonamy w ten sposób klasyczne odmetanowanie przedeksploatacyjne, a jeśli wyniki będą satysfakcjonujące, będziemy kontynuować ten projekt w innych miejscach – mówi Artur Dyczko, zastępca prezesa JSW ds. strategii i rozwoju.

 

Odmetanowanie górotworu jest jednym ze strategicznych procesów technicznych decydujących o możliwości wydobycia węgla, bo to najskuteczniejszy sposób zwalczania zagrożenia metanowego. Tylko w 2018 r. w kopalniach JSW wydzieliło się ok. 400 mln metrów sześciennych metanu, z czego ujęto ponad 130 mln - głównie z wyrobisk eksploatacyjnych w trakcie prowadzenia wydobycia węgla. Efektywność odmetanowania kopalń to zaledwie nieco ponad 30 proc. Odmetanowanie przedeksploatacyjne ma szansę to zmienić właśnie dzięki ujmowaniu gazu przed rozpoczęciem robót udostępniających złoże.

 

Na tym nie koniec inwestycji w metan, gdyż JSW jest liderem w jego gospodarczym wykorzystaniu.

 

W ciągu dwóch lat ma nastąpić pięciokrotne zwiększenie produkcji prądu przez silniki gazowe - z obecnych 87 GWh do 435 GWh po 2022 r. Takie silniki pracują m.in. w KWK „Budryk” i KWK „Knurów-Szczygłowice”. Metan może być wykorzystywany także do produkcji chłodu. Przykładem jest KWK „Pniówek”, gdzie w 2018 r. z metanu wyprodukowano 140 tys. megawatogodzin energii elektrycznej i ok. 400 gigadżuli ciepła. To oznacza, że ujęcie gazu z systemu odmetanowania kopalń i powietrza wentylacyjnego poprawia efektywność energetyczną i wpływa na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, zmniejszając niebezpieczeństwo wystąpienia zagrożeń metanowych w kopalniach.

 

Ponadto, 60 osób przejdzie szkolenia z zakresu obsługi stacji odmetanowania.

 

Na początku 2020 r. Spółka przejmie pełną kontrolę nad stacjami oraz sieciami rurociągów metanowych we wszystkich swoich kopalniach, co do tej pory było w rękach firm zewnętrznych wyłanianych w przetargach co kilka lat. Teraz infrastruktura gazowa zostanie zmodernizowana, a już dziś rozbudowywany jest układ pomiarowo-rozliczeniowy gazu z odmetanowania. Dzięki temu Spółka zyska pełną kontrolę nad pracą stacji odmetanowania i dystrybucją gazu. JSW wdraża również projekt wizualizacji sieci odmetanowania w wyrobiskach dołowych. To będzie kilkadziesiąt punktów pomiarowych, które dadzą podgląd na ujęcie gazu ze wszystkich rejonów eksploatacyjnych, a nadzór prowadzony będzie centralnie przez Centrum Zaawansowanej Analityki Danych. To innowacyjny projekt, który zrealizowany będzie za pomocą nowoczesnych urządzeń pomiarowych. Pozwoli na natychmiastową reakcję w przypadku jakichkolwiek niekorzystnych zmian w ujęciu metanu, co zwiększy w znaczący sposób bezpieczeństwo górniczych załóg.

 

Adam Gawęda, wiceminister zasobów narodowych, pełnomocnik rządu ds. restrukturyzacji górnictwa
Kopalnia Budryk staje się laboratorium nowoczesnych technologii węglowych. Prace nad przedeksploatacyjnym wychwytywaniem metanu i gospodarczym wykorzystaniu tego gazu są mocnym argumentem, że Polska potrafi dbać o klimat nie niszcząc fundamentów narodowej gospodarki.

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search