Informacje

Informacje

„W kręgu bajek” – półkolonie w Jaśkowicach

2 Szczep Harcerski „Polana” Hufca ZHP Ziemi Mikołowskiej zorganizował  półkolonie letnie. Zajęcia kierowane były dla dzieci z Orzesza. W każdym z dwóch turnusów wzięło udział po 24 uczestników, łącznie 48 osób. Zajęcia odbywały się codziennie w godzinach 9.00-16.00  na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 im. Franciszka Stuska w Orzeszu-Jaśkowicach. Uczestnicy byli podzieleni na dwie 12-osobowe grupy, dla których organizowano zajęciach.

Zgodnie z tematyką półkolonii każdego dnia uczestnicy przenosili się do świata z wybranej bajki. Poznali jej bohaterów, którzy przekazali im tajniki dotyczące orientacji w terenie, ekologii, majsterkowania, muzyki, zasad fair play i współpracy w grupie. Fabuła realizowana była w oparciu o Harcerską Metodę Wychowawczą. Podczas wszystkich zajęć promowane były treści mówiące o szkodliwości uzależnień, w tym też od urządzeń elektronicznych. W trakcie trwania półkolonii odbyły się wycieczki do Parku Rozrywki „Twin Pigs” w Żorach oraz do „Bajek Pana Kleksa” w Katowicach. Dzieci pod opieką harcerskich instruktorów spędziły ciekawie, aktywnie i bezpiecznie czas. Półkolonie były zorganizowane z pomocą dofinansowania z Gminy Orzesze w ramach  grantu.

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search