Informacje

Informacje

W Łaziskach Górnych inwestycje za ponad 43 miliony złotych

Przedszkole, żłobek, boisko… Na ostatniej przed wakacyjną przerwą Sesji Rady Miejskiej Burmistrz Miasta Aleksander Wyra  przedstawił  plan inwestycji miejskich na najbliższy rok.

Do końca przyszłego roku Miasto zrealizuje inwestycje na kwotę łączną ponad 43 miliony złotych, w tym wkład własny wyniesie15,4  mln zł. Burmistrz podkreślił, że to ogromy wysiłek inwestycyjny dla miasta, ale też wskazał, że każda z już realizowanych inwestycji bądź tych zaplanowanych jest miastu potrzebna.

Dobiega końca modernizacja starej wraz z dobudową nowej części Przedszkola nr 5 na ul. Chopina. Mali łaziszczanie powinni wrócić do placówki 5 września. Praktycznie dobiega końca termomodernizacja sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 4, trwa termomodernizacja budynku przychodni zdrowia przy ul. Staszica.

Podpisane zostały umowy na rozbudowę stadionu miejskiego i budowę nowego żłobka przy Szkole Podstawowej nr 6. Z kolei rozbudowany stadion powinien zostać oddany do użytku do końca przyszłego roku. Inwestycja ta łączy się też z koniecznością przeniesienia placu zabaw na terenie ścieżek rekreacyjnych. Zostanie on zmodernizowany i ulokowany przy siłowni zewnętrznej od strony pomnika.

W trakcie jest przebudowa zwałowiska, hałdy na ul. Sienkiewicza/Kwiatowej. Natomiast we wrześniu planowane jest ogłoszenie przetargu na wykonanie kanalizacji deszczowej, sanitarnej i zbiornika retencyjnego w ulicy Kopalnianej i św. Barbary. Jeśli zaś chodzi o inwestycje drogowe planowana jest budowa drogi ul. Bażantów wraz z oświetleniem ulicznym i odwodnieniem drogi.

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search