Informacje

Informacje

Weszli do społeczności szkolnej

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach, uczniowie klas pierwszych złożyli ślubowania, którą rozpoczęła krótka część artystyczna przygotowana przez uczniów klas starszych.

 

Uczniowie w obecności rodziców i grona pedagogicznego złożyli przysięgę i  zostali oficjalnie włączeni w poczet społeczności szkolnej. Ślubowali na sztandar szkoły dbać o honor szkoły, godnie ją reprezentować oraz znać, szanować i wzbogacać jej dobre tradycje. Dyrektor, pani Teresa Stasik-Szyszka, życzyła uczniom wspaniałego rozwoju zdolności i talentów, ale też odpowiedzialnej postawy, godnej ucznia ZSP w Ornontowicach.

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search