heading article

Informacje

Informacje

Wóz dla strażaków w Mokrem


W ubiegłym piątek nastąpiło uroczyste przekazanie nowego wozu Strażakom z Ochotniczej Straży Pożarnej w Mokrem.

 

W wydarzeniu wzięli udział: Adam Lewandowski – Zastępca Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Katowicach, Bogdan Jędroch - Zastępca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, Damian Krawczyk - Komendant Powiatowy PSP w Mikołowie oraz władze Miasta Mikołowa.

 

Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego był możliwy m.in. dzięki dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 50 tys zł., dotacji z NFOŚiGW, z budżetu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Województwa Śląskiego oraz Gminy Mikołów. Łączny koszt samochodu wyniósł 762 600 zł.

 

Nowy wóz strażacki może służyć w każdej akcji ratowniczo-gaśniczej, przy wypadkach drogowych, powodziach i usuwaniu innych miejscowych zagrożeń. Mieści 3500 litrów wody, 350 litrów środka pianotwórczego, posiada autopompę o wydajności 2960 litrów. Samochód wyposażony jest w szybkie natarcie z 60 metrowym wężem, pneumatyczny maszt oświetleniowy i automatyczne zraszacze do gaszenia traw.

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search