Informacje

Informacje

Z raperami o dopalaczach

Previous Next

Problem zażywania przez mieszkańców powiatu mikołowskiego narkotyków i dopalaczy jest coraz bardziej palący. Kilka dni temu policja zatrzymała kolejnych, czterech handlarzy narkotyków, ale wszyscy mamy też w pamięci śmierć trzech młodych ludzi, którzy zmarli po zażyciu dopalaczy w minione święta Bożego Narodzenia. Statystyki są alarmujące – 9 osób poszkodowanych po zażyciu dopalaczy, a województwo śląskie jest na drugim miejscu w skali kraju w stosunku do liczby podejrzeń zatruć dopalaczami.

 

Problem jest i to poważny, co nie ukrywają zarówno policjanci, jak i nauczyciele, urzędnicy oraz wszyscy, którym leży na sercu dobro uczniów. Stąd też inicjatywa władz Łazisk Górnych, które 27 lutego zorganizowało w Miejskim Domu Kultury spotkanie/koncert profilaktyczny z raperem „Poison” – Piotrem Plichtą, dla uczniów klas 7, 8 i trzecich gimnazjalnych wszystkich łaziskich szkół podstawowych. Wzięło w nim udział 567 uczniów. Rap to forma muzyki, która dobrze jest odbierana i dociera do młodzieży. Podczas spotkania nie tylko słuchano muzyki, ale także poruszano temat używek oraz ich negatywnych skutków, doprowadzających do chorób, a nawet śmierci.

 

Spotkanie miało charakter pogadanki przeplatanej muzyką wykonywaną przez artystę. Oprócz tematyki używek raper poruszał także kwestie agresji oraz hejtu. Spotkanie odbyło się w ramach autorskiego projektu Piotra Poison Plichty pn.: „Jedno życie”.

 

W planach są kolejne koncerty. Z taką inicjatywą wystąpiła radna powiatowa Iwona Gejdel na styczniowym posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji, a zarząd powiatu przyklasną temu przedsięwzięciu. Koncerty odbędą się 27 i 28 marca w szkołach, podległych starostwu ( I LO, II LO, ZSEiU w Łaziskach Górnych, ZST w Mikołowie oraz ZSP w Ornontowicach), w ramach artystycznego programu profilaktyki uzależnień – Antymina, za który odpowiedzialny jest raper Mirosław „Kolah” Kolczyk.

 

Radna Iwona Gejdel zgłosiła również pomysł realizacji koncertów profilaktycznych u I Zastępcy Burmistrza Miasta Mikołowa, Mateusza Handla, Burmistrza Miasta Orzesze Mirosława Blaskiego, Wójta Gminy Wyry Barbary Prasoł oraz Wójta Gminy Ornontowice Marcina Kotyczki, tak żeby projektem objąć całą młodzież z terenu powiatu mikołowskiego. Pomysł spotkał się z aprobatą wszystkich włodarzy powiatu mikołowskiego.

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search