Informacje

Informacje

Za mundurem poborowi sznurem

Do 10 kwietnia w powiecie mikołowskim potrwa tegoroczna kwalifikacja wojskowa. Jako pierwsi muszą stawić się mikołowianie, którym wyznaczono termin stawiennictwa do 27 marca. Trzy dni, od 28 marca do 1 kwietnia mają mieszkańcy Orzesza, od 2 do 4 kwietnia wyznaczono termin mieszkańcom Łazisk Górnych, 5 kwietnia musza stawić się ornontowiczanie, 8 kwietnia Powiatowa Komisja Lekarska czeka na mieszkańców Wyr. 9 kwietnia zarezerwowany został dla pań, zaś 10 kwietnia jest dniem dodatkowym.

 

Tak jak w roku poprzednim siedziba Powiatowej Komisji Lekarskiej znajduje się w budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 18 w Mikołowie, zaś poborowi mają wstawiać się w godzinach od 14.00 do 17.00.

 

W tym roku do stawienia się wzywani są: mężczyźni urodzeni w 2000 roku oraz urodzeni w latach 1995—1999, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

 

Stawić się w komisjach powinni także mężczyźni i kobiety urodzeni w latach 1998 i 1999, którzy w latach poprzednich zostali uznani przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolnych do czynnej służby wojskowej (kategoria zdolności B), jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej.

 

W kręgu zainteresowania armii są także kobiety urodzone w latach 1995-2000, które posiadają kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej (np. pielęgniarki) oraz kobiety, które w roku szkolnym lub akademickim 2018/2019 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na takich kierunkach jak m.in. psychologia, farmacja, pielęgniarstwo (jeżeli nie posiadają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej).

 

Na kwalifikację wojskową należy zabrać: dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, posiadaną dokumentację medyczną - w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej - aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy, oraz dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub fakt pobierania nauki.

 

Osoba, która z ważnych przyczyn nie może stawić się do kwalifikacji wojskowej w wyznaczonym terminie i miejscu, powinna zgłosić ten fakt wójtowi, lub burmistrzowi, prezydentowi miasta, właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego (trwającego ponad 3 miesiące), który wyznaczy jej inny termin stawiennictwa.

 

Osoba, która nie stawia się do kwalifikacji bez podania uzasadnionej przyczyny, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

 

Źródło: aktualności powiatu mikołowskiego

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search