Informacje

Informacje

Zielona pracownia” w Zespole Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych

Previous Next

Pracownia została dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w ramach konkursu „Zielona pracownia 2021”. Jego celem było tworzenie szkolnych pracowni na potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, geologicznych czy chemiczno-fizycznych. Ocenie podlegał pomysł na zagospodarowanie pracowni – jej funkcjonalność, innowacyjność rozwiązań oraz różnorodność pomocy dydaktycznych.

Łaziska pracownia wzbogaciła się w nowoczesny telewizor interaktywny, zakupiono do niej stoliki i krzesła uczniowskie, tablicę ceramiczną suchościeralną, laptop oraz pomoce dydaktyczne (modele ukształtowania terenu w przekroju kanion, modele układu słonecznego, tellurium z napędem ręcznym, próbki do badania gleby, skały i minerały, walizkę ekobadawczą do obserwacji oraz badania wód i ph gleby, zestaw do badania gleby, próbki paliw).

W dzisiejszej uroczystości udział wzięli także uczniowie ZSEiU, Grażyna Nazar - członkini Zarządu Powiatu Mikołowskiego, Łukasz Ryguła – sekretarz Powiatu, Iwona Smorz - Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu, Danuta Bywalec – Skarbnik Powiatu oraz Piotr Dębowski - wicedyrektor ZSEiU, radna powiatu Iwona Gejdel i łaziski radny Michał Piwoński. Europoseł Izabelę Kloc reprezentowała jej asystentka Mariola Szeliga.

ZSEiU otrzymał dofinansowanie z WFOŚiGW na realizację zadania „Zielona Pracownia – Cztery Żywioły” w kwocie 26651,00 zł. Całkowity koszt realizacji zadania - 34313,82 zł, pozostałe 7662,82 zł to środki własne powiatu. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali zastępca prezesa WFOŚiGW w Katowicach Adam Lewandowski, Starosta Mikołowski Mirosław Duży oraz dyrektor łaziskiej placówki Anna Jadasz.

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search