Informacje

Informacje

Zwolnienia w Mikołowie

Ponad pół tysiąca osób straci pracę w fabryce Yazaki Automotive Products Poland w Mikołowie. Firma wytwarza samochodowe wiązki elektryczne.

„W związku z pogarszającą się sytuacją w branży motoryzacyjnej spowodowaną pandemią, a także znaczącym spadkiem zamówień na wiązki dla Fiat 500, Yazaki jest zmuszone do wyjścia z tego projektu” - czytamy w komunikacie firmy Yazaki.

Działające w firmie związki zawodowe podpisały z pracodawcą porozumienie dotyczące zasad zwolnień grupowych. Oprócz NSZZ „Solidarność” porozumienie z pracodawcą podpisał także działający w Yazaki związek Sierpień 80.

Zwolnienia grupowe obejmą 509 osób. Stanowi to około 40 procent spośród 1,3 tysiąca zatrudnionych w tej firmie. Zwolnienia zostaną przeprowadzone w okresie od 20 lipca 2020 do 31 października 2020 roku.

„Pracodawca zakomunikował nam, że jeżeli nie będzie cięć, naszemu zakładowi grozi likwidacja. Zostaliśmy postawieni pod ścianą. Jedyne co mogliśmy zrobić, to starać się wywalczyć jak najlepsze warunki dla odchodzących pracowników” – poinformowała przewodnicząca Solidarności w zakładzie Katarzyna Grabowska.

Według informacji związkowców, w zdecydowanej większości redukcja dotknie pracowników produkcyjnych.

Katarzyna Grabowska wyjaśniła, że wśród przyczyn zwolnień pracodawca wymienił przede wszystkim zamiar częściowej automatyzacji produkcji oraz utratę zamówień na wiązki do wytwarzanego w Tychach Fiata 500.

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search