Kultura

Austriak nowym królem kurkowym Europy

Previous Next

Pod koniec sierpnia delegacja mikołowskiego Kurkowego Bractwa Strzeleckiego brała udział w zjeździe Europejskiej Wspólnoty Strzelców Historycznych (Europaische Gemeinschaft Historischer Schutzen - EGS ), który odbył się w niemieckim Peine. Była to już 18 edycja imprezy, organizowanej co trzy lata przez federację zrzeszającą miłośników tradycji strzeleckich ze Starego Kontynentu.

Najważniejszym punktem święta było strzelanie o tytuł króla EGS. Ze względu na obowiązujący regulamin mogli ubiegać się o ten zaszczyt wyłącznie aktualni królowie bractw i zrzeszeń regionalnych oraz krajowych .Przepisy te sprawiły, że spośród mikołowian w zmaganiach o najważniejszy europejski laur strzelecki brał udział jedynie Marcin Śląski.

Do finału weszli dwaj Polacy, aktualny król Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP Piotr Sitarz (Ostrów Wielkopolski) oraz Zdzisław Zelmanowicz (Nysa). Ostatecznie zwycięstwo przypadło w udziale Austriakowi - Josefowi Lohningerowi. Jego intronizacja odbyła się w kościele pw. św. Jakuba w Peine. Na święto brackie do Peine przybyło około 14 tys .strzelców z całej Europy. W grupie tej znalazło się wielu Polaków reprezentujących 51. towarzystw strzeleckich. Z Mikołowskiego Kurkowego Bractwa Strzeleckiego na uroczystość udała się dwunastoosobowa delegacja: rada królewska-król Marcin Śląski oraz rycerze Paweł Leżucha, Maciej Zimny oraz członkowie Dariusz Łatanik , Piotr Weinert, Tomasz Caba, Grzegorz Hat, Dorota Simon, Krzysztof Parzętny, Teresa Parzętny, Mariusz Kurzywilk, Wojciech Latusek.

Mrokwa Dariusz

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search