Kultura

Dobre wychowanie

Dobre wychowanie, czyli ja i inni” to projekt realizowany przez Fundację BO WARTO! dzięki grantowi przyznanemu przez Fundację Banku Zachodniego WBK Bank Dziecięcych Uśmiechów. Działania projektowe prowadzone są w Miejskim Ośrodku Wspierania Rodziny i Dziecka. Rozpoczęły je warsztaty „Jestem kulturalnym kibicem”.

Pogadanki, wywiady i burze mózgów wprowadziły dzieci w tematykę kulturalnego kibicowania. Uczestnicy zajęć wyszukiwali w Internecie filmiki o kulturalnym dopingu podczas sportowych wydarzeń, stworzyli swój własny kodeks kulturalnego kibica, gazetkę o zasadach fair play oraz rysunki i plakaty. W środę 11 października mogli przećwiczyć zdobyte umiejętności podczas rozgrywek świetlicowych zorganizowanych na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 6 w Łaziskach Górnych. Tematem przewodnim wydarzenia był mecz piłki nożnej, a głównym celem - kulturalne kibicowanie. Wychowankowie zostali podzieleni na dwie drużyny: żółtą i niebieską (barwy Łazisk). Po bardzo emocjonującej grze zwycięską drużyną okazała się drużyna żółtych.

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search