Kultura

Pogodali po naszymu

Previous Next

25 października odbył się IX Regionalny Konkurs Gwarowy „Godomy po naszymu” pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta Orzesze. Konkurs odbył się w Zajeździe Kasztelańskim – Domu Śląskiej Kultury, któremu przyświeca cel propagowania kultury naszego regionu a w szczególności gwary, tradycji, historii i związanej z nimi kuchni śląskiej.

 

Wpisana w działalność Domu Śląskiej Kultury organizacja konkursów i festiwali (również Regionalny Festiwal Piosenki Śląskiej „Orzeszek”) ma na celu także promocję Orzesza wśród mieszkańców miasta oraz okolicznych miast. Organizatorami corocznego Regionalnego Konkursu Gwarowego „Godomy po naszymu” są Zajazd Kasztelański – Dom Śląskiej Kultury wraz ze Szkołą Podstawową nr 10 w Woszczycach. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z powiatu mikołowskiego oraz Żor i ma na celu propagowanie i kultywowanie języka śląskiego, umożliwienie dzieciom i młodzieży prezentowania własnej twórczości oraz popularyzację tematyki regionalnej. W tegorocznej edycji udział wzięło 24 uczestników z powiatu mikołowskiego, których repertuar składał się z utworu poetyckiego lub pisanego prozą wykonanego indywidualnie lub w dialogu. Występy podlegały ocenie jury w trzech kategoriach wiekowych: klasy I-III, klasy IV-VI, klasy VII i gimnazja. Przy ocenie brane były pod uwagę między innymi kryteria: poprawność gwarowa, interpretacja tekstu (szczególnie tekstów własnych) i ogólny wyraz artystyczny (strój). Uczestników festiwalu oceniała komisja w składzie: Sabina Kierpiec, Ewelina Janczura oraz Ewa Rotter-Płóciennikowa. Burmistrz wraz z organizatorami wręczyli wszystkim uczestnikom medale, dyplomy uczestnictwa i nagrody rzeczowe a laureatom także puchary.

Wyniki w poszczególnych kategoriach:

Klasy I-III
I miejsce - Jakub Kurczok SP-5 Orzesze, op. Bożena Smołka
II miejsce – Weronika Moczek SP-10 Orzesze, op. Alina Niechoj
III miejsce – Laura Suchorska SP-10 Orzesze, op. Teresa Wolnik
Wyróżnienie – Dawid Leśnik SP-8 Orzesze, op. Ilona Nierada

Klasy IV-VI
I miejsce - Agata Leśnik SP-8 Orzesze, op. Patrycja Pacha
II miejsce – Tomasz Rożek SP-12 Mikołów, op. Agata Leśkiewicz
III miejsce – Antoni Szczyrba SP-5 Łaziska Górne, op. Monika Szczyrba
Wyróżnienie – Rafał Ryś SP-2 Orzesze, op. Joanna Orlik- Wypiór
Wyróżnienie – Agnieszka Tkocz SP-5 Orzesze, op. Katarzyna Spyra

Klasy VII i Gimnazja
I miejsce – Michalina Studnik i Szymon Bańczyk SP-3 Orzesze, op. Anna Wiechaj
II miejsce – Leokadia Wieczorek i Kamil Gawlik SP-12 Mikołów, op. Agata Leśkiewicz
III miejsce – Weronika Krzykalska SP-12 Mikołów, op. Agata Leśkiewicz

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search