heading article

Kultura

Szansa w Pławniowicach

Previous Next

W ubiegłą sobotę społeczność mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieżowego i reprezentacje piłki siatkowej (Klubu Młodzieżowego oraz Powiatowej Młodzieżowej Szkoły Liderów) uczestniczyli w 18 rocznicy utworzenia Ośrodka Lecznictwa Uzależnionych „SZANSA” w Pławniowicach.

Z Mikołowa pojechało 34 dziewcząt i chłopców z opiekunami. Młodzież uczestniczyła w otwartych zajęciach społeczności terapeutycznej dla trzeźwiejących narkomanów oraz uzależnionych krzyżowo (alkohol/narkotyki). Była również możliwość uzyskania wiadomości na temat tzw. „dopalaczy” będących dużym zagrożeniem szczególnie dla osób eksperymentujących z narkotykami. Zapoznano się również z kolejna odsłoną programu CANDIS, to jest indywidualnego programu terapii dla osób mających problemy z powodu używania marihuany lub haszyszu. Wyjazd koordynował Wiktor Raducki. Uczestnicy dziękują za pomoc w realizacji tego przedsięwzięcia: burmistrzowi Mikołowa Stanisławowi Piechuli, burmistrzowi Łazisk Górnych Aleksandrowi Wyra, zastępcy burmistrza Janowi Ratce, wójtowi Wyr Barbarze Prasoł oraz prezesowi Przedsiębiorstwa ETRANS w Łaziskach Górnych Janowi Petkiewiczowi.

Zaangażowano  środki finansowe z  dotacji Gminy Łaziska Górne, Gminy  Mikołów, Gminy Wyry oraz własne klubowiczów. Kolejny wyjazd profilaktyczny, a przy tym rekreacyjny Społeczności Mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieżowego zorganizowany zostanie w sierpniu  do Parku Rozrywki w Żorach.

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search