Sport

Biegowe święto w Mikołowie

W sobotę 28 września Mikołów po raz kolejny obchodzić będzie biegowe święto. A to z racji rozgrywania siedemnastej edycji Mikołowskiego Biegu Ulicznego im. Henryka Biskupiaka oraz trzeciej biegu „Mikołów na szóstkę”. Po raz trzeci start do obu imprez odbędzie się w samo południe na mikołowskim rynku, a trasy będą wiodły ulicami miasta. Jedna o długości sześciu kilometrów, druga dziesięciu. Meta obu biegów na stadionie MOSiR.

 

W „XVII Mikołowskim biegu ulicznym” oraz trzeciej edycji biegu „Mikołów na szóstkę” mogą startować osoby, które do dnia 28 września 2019 roku ukończą 16 lat. Niepełnoletni muszą przekazać zgodę prawnego opiekuna na udział w imprezie do biura zawodów, które będzie czynne w godz. 9:30 – 11:15 na terenie Kompleksu sportowo -rekreacyjnego MOSiR, przy ul. Żwirki i Wigury 45.

 

Wszyscy zawodnicy zostaną zweryfikowani w Biurze Zawodów. Muszą posiadać dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość oraz dowód opłaty startowej. Warunkiem dopuszczenia do biegu będzie oświadczenie o starcie w zawodach na własną odpowiedzialność.

 

Zawodników obowiązuje limit czasowy pokonania trasy wynoszący dla obu dystansów 1 godzinę i 30 minut. Kto nie dobiegnie do mety do godz. 13:30, musi zejść z trasy.

 

Zgłoszenia przyjmowane są poprzez wypełnienie internetowego formularza dostępnego na stronie www.mosir.mikolow.eu.

 

Do 13 września opłata startowa wynosi 30 zł. Pieniądze należy przelać na konto bankowe Stowarzyszenie Turystyczno-Sportowe Biegaton Mikołów, 43-190 Mikołów, Osiedle przy Plantach 3/42, NIP 635-183-38-17; Mikołowski Bank Spółdzielczy -68 84360003 0000 0026 7671 0001 - Tytułem: Opłata startowa Mikołowski Bieg Uliczny; Imię i nazwisko uczestnika oraz kategoria. Zapisani uczestnicy otrzymają pamiątkową koszulkę.

 

Kto zgłosi się do biegu w dniach 14 – 23 września zapłaci 40 zł. Wpłaty na konto bankowe dokonane po 23 września nie uprawniają do startu w imprezie i nie będą zwracane.

 

Zgłoszenia przyjmowane będą również w dniu imprezy w biurze zawodów poprzez wypełnienie papierowego formularza zgłoszeniowego oraz uiszczenie opłaty gotówkowej w wysokości 50 zł. w biurze zawodów.

 

Uczestnicy zgłaszający się w dniu imprezy nie otrzymają pamiątkowej koszulki.

 

Kategorie wiekowe

Kobiety                      Mężczyźni
K-16: 16 - 19 lat,        M-16: 16 - 19 lat,
K-20: 20 - 29 lat,        M-20: 20 - 29 lat,
K-30: 30 - 39 lat,        M-30: 30 - 39 lat,
K-40: 40 - 49 lat,        M-40: 40 - 49 lat,
K-50: 50 i starsze,       M-50: 50 - 59 lat,
                                M-60: 60 - 69 lat,
                                M-70: 70 lat i starsi
K i M – niepełnosprawni

 

Najlepszy mieszkaniec Mikołowa w każdej kategorii wiekowej zostanie nagrodzony pamiątkową statuetką.

 

W trzeciej edycji biegu Mikołów na „szóstkę” będą prowadzone kategorie OPEN kobiet mężczyzn i niepełnosprawnych.

 

Nagrody finansowe otrzymają zawodnicy w każdej kategorii wiekowej uczestniczący w XVII Mikołowskim biegu ulicznym za zajęcie I, II i III miejsca.

 

Każdy uczestnik będzie miał okazję do zdobycia cennych nagród rzeczowych ufundowanych przez Sponsora podczas organizowanych konkursów na zakończenie biegu.

 

Więcej szczegółów na stronie internetowej: www.mosir.mikolow.eu.

Tapi

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search