Sport

Strażacy w akcji

Previous Next

Strażacy Powiatu Mikołowskiego w akcji, ale tym razem na boisku. Tradycyjnie, jak co roku strażacy z jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej Powiatu Mikołowskiego rywalizowali o puchar Starosty w piłce nożnej.

Pogoda była iście angielska, ale nie przeszkodziła w gorącej rywalizacji drużyn. Turniej rozegrano na terenach sportowo-rekreacyjnych w Sołectwie Śmiłowice. Pod nieobecność Prezesa druha Sławomira Bijaka - strażaków przywitali Wiceprezes ZOP - Józef Świerczyna. W turnieju rywalizowali strażacy z OSP Bujaków, Gardawice, Jaśkowice, Gostyń oraz gospodarze OSP Śmiłowice. W sportowej atmosferze turniej zakończono w następującej kolejności: pierwsze miejsce wywalczyła OSP Bujaków, drugie OSP Śmiłowice, a trzecie OSP Gostyń. Niezapomniano również o najmłodszym strażaku na boisku, którym był druh Martin Janiak z OSP Bujaków. Puchary oraz dyplomy uczestnika wręczali Wiceprezes ZOP Józef Świerczyna oraz członkowie komisji ds. sportu druh Joanna Kociubińska i druh Piotr Rzepka. Spotkanie w miłej i sportowej atmosferze zakończono wspólnym posiłkiem.

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search