Sport

Uliczne zmagania cyklistów wracają do Mikołowa

Po 35 latach nieobecności, do kalendarza imprez sportowych Mikołowa wraca kolarstwo szosowe, a konkretnie Kolarskie Kryterium Uliczne. Kryterium to rozegrane zostanie w najbliższą niedzielę tj. 12 września w godzinach od 10:00 do 15:00, a trasa wyścigu przebiegać będzie ulicami Żwirki i Wigury oraz Nowy Świat. Organizatorami imprezy są: Stowarzyszenie Kolarski Mikołów oraz Miejski Ośrodek Spotu i Rekreacji Mikołów, a dyrektorem wyścigu - Aleksander Słomka.

Celem wyścigu jest rozpowszechnianie kolarstwa w Mikołowie oraz powiecie mikołowskim, w spółzawodnictwo sportowe zgodnie z zasadami fair play, zachęcenie dzieci i młodzieży do aktywnego spędzania czasu poprzez jazdę na rowerze, a także promocja Miasta Mikołów.

Biuro zawodów umiejscowiono przy ul. Żwirki i Wigury 56D (obok firmy DBN), a czynne będzie od godziny 8.00.

Wyścigi zostaną rozegrane zgodnie z przepisami Polskiego Związku Kolarskiego, w formie kryterium ulicznego, przy ruchu ograniczonym. trasą okrężną o długości 1600 metrów ulicami Żwirki i Wigury oraz Nowy Świat z następującymi zasadami punktacji:

- w kategoriach żak, żaczka, młodzik, młodziczka, junior młodszy, juniorka młodsza - co drugie okrążenie. Punktacja 5,3,2,1

- masters i amator wyścig na "kreskę"

Prawo startu w wyścigu kolarskim mają zawodnicy i zawodniczki licencjonowani posiadający licencje na 2021 rok oraz zaświadczenie lekarskie, oraz amatorzy bez licencji.

W kategoriach licencjonowanych możliwe jest łączenie poszczególnych kategorii wiekowych, w zależności od frekwencji, co może wiązać się z przesunięciami czasowymi startów poszczególnych kategorii. W kategorii masters przy dużej frekwencji istnieje możliwość podziału czasowego kategorii.

Godziny startu:

10:00 - kat. żak, 6 okrążeń, kryterium, punktowane co drugie 5-3-2-1

10:20 - kat. żaczka, 4 okrążeń, kryterium, punktowane co drugie 5-3-2-1

10:40 - kat. młodzik, 10 okrążeń kryterium, punktowane co drugie 5-3-2-1

 11:15 - kat. młodziczka 8 okrążeń, kryterium, punktowane co drugie 5-3-2-1

11:50 - kat. Junior młodszy, 14 okrążeń, kryterium, punktowane co drugie 5-3-2-1

12:45 - kat. Juniorka młodsza, 10 okrążeń, kryterium, punktowane co drugie 5-3-2-1

13:00 - kat. Masters z licencją (dwie kategorie) 10 okrążeń, wyścig szosowy na kreskę

14:05 - kat. amator bez licencji jedna kategoria, 10 okrążeń, wyścig szosowy na kreskę

15:00 – dekoracje i zakończenie zawodów

Zapisy: w formie elektronicznej do dnia 10 września do godziny 23.59 na stronie: https://dostartu.pl/

W każdym wyścigu przewiduje się puchary za pierwsze 3 miejsca oraz nagrody rzeczowe za miejsca 1-6, w kategoriach łączonych nagrody osobne, które przedstawione zostaną przed startem. W kategorii master i amator 3 pierwsze miejsca puchary oraz nagrody finansowe.

Uwaga ograniczenia w ruchu 9.30 - 14.40

W imieniu organizatorów zapraszamy do kibicowania na trasie ort5az apelujemy o zachowanie wszelkich zasad bezpieczeństwa i stosowania się do poleceń organizatorów i służb porządkowych.

 

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search