Wszystkie

Absolutorium dla wójta

Podczas kwietniowej sesji Rady Gminy Ornontowice, udzielono absolutorium Kazimierzowi Adamczykowi, Wójtowi Gminy.

Do najważniejszych punktów obrad należało podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Ornontowice za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Ornontowice za rok 2013.

Na wniosek Komisji Rewizyjnej, po wcześniejszym rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu oraz uzyskaniu pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, radni podjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Ornontowice za 2013 rok, po czym udzielili absolutorium wójtowi Kazimierzowi Adamczykowi. Było to już 12 absolutorium w karierze samorządowej wójta Ornontowic.

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search