Wszystkie

Anioły Wolontariatu 2013

Previous Next

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Przystanek” było organizatorem Gali Aniołów Wolontariatu 2013 połączonej z konferencją podsumowującą projekt „Upowszechnianie idei wolontariatu oraz aktywizacja środowiska lokalnego wokół działalności wolontarystycznej na terenie Rudy Śląskiej”. Pretekstem był też obchodzony 5 grudnia Międzynarodowy Dzień Wolontariusza.

Podczas konferencji tradycyjnie rozdano Anioły Wolontariatu najbardziej zaangażowanym wolontariuszom działających na terenie miasta  oraz organizacjom, które w szczególny sposób przyczyniają się do rozwoju tej idei. W tym roku wyróżnienia otrzymało aż 29 osób i 6 organizacji. Dodatkowo dyplomami uhonorowano 9 wolontariuszy i cztery stowarzyszenia.

W ramach projektu ”Chcesz pomagać – zostań wolontariuszem” w siedzibie Stowarzyszenia „Przystanek” działa Młodzieżowe Centrum Wolontariatu.  -  W naszej bazie mamy 300 wolontariuszy. Cały czas staramy się szerzyć ideę wolontariatu wśród młodzieży, jak również wśród organizacji, które swoje działanie mogą opierać na pracy wolontariuszy –– mówi Joanna Golicz, prezes Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Przystanek”. Tylko w tym roku w ramach projektu w siedzibie stowarzyszenia przy ul. Osiedlowej w Wirku członkowie trzy razy w tygodniu pełnili dyżury dla osób, które chciały podjąć trud bycia wolontariuszem oraz przeprowadzili dla nich trzy szkolenia. Ideę wolontariatu propagowali też w rudzkich szkołach. W prelekcjach wzięło udział ponad 300 uczniów.

Laureaci tegorocznych Aniołów Wolontariatu
Jadwiga Ostraszewska - Polski Związek Filatelistów,
Damian Szołtysik - Stowarzyszenie Wspierania Ekonomii Etycznej „Pro Ethica”
Magdalena Kamienik - Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec ZHP Ruda Śląska,
Ewelina Siostrzyńska- Rudzkie Stowarzyszenie Pomocy Ofiarom Przestępstw OPP
Sandra Bednar- Fundacja „Młodzież z misją”
Barbara Orlińska-Grzyb - Stowarzyszenie Chór Mieszany „Słowiczek”
Jadwiga Kowalik - Stowarzyszenie Wspierania Ekonomii Etycznej „Pro Ethica”
Jan Panoch- Rudzkie Stowarzyszenie Pomocy Ofiarom Przestępstw OPP
August Jakubik – TKKF “Jastrząb”
Marzena Niejadlik - Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Przystanek”
Joanna Sieradzka – Stowarzyszenie  Pomocy Rodzinie „Miś”
Dawid Szincel- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Barbara Korol - Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Przystanek”
Maria Foks -  Stowarzyszenie Wspierania Ekonomii Etycznej „Pro Ethica”
Danuta Ogińsk a-  Rudzkie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „ Zdrowe Życie”
Michalina Zachariasz - Oddział Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego
Katarzyna Kołakowska - Gimnazjum nr 8 im. Stanisława Ligonia
Anna Wojtala - Dom Pomocy Społecznej Prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia
Mariusz Krzysztofik - Rudzkie Stowarzyszenie Inicjatyw Niebanalnych „In-nI”
Teresa Nieradzik – Rudzkie Konto Pomocy/Biuro Porad Obywatelskich
Stanisław Wilczek - Okręg Rudzki  Śląskiego Związku Chórów i Orkiestr
Piotr Płonka -  Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Przystanek”
Antonina Majnus z- Stowarzyszenie Wspierania Ekonomii Etycznej „Pro Ethica”
Jan Gałenżeski - Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek Święta Elżbieta – Świetlica Środowiskowa
Agnieszka Klyta -  Rudzkie Stowarzyszenie Inicjatyw Niebanalnych  „In-nI”
Magdalena Serwońska - Dom Pomocy Społecznej Prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia
Ewa Lukasek - Okręg Rudzki Śląskiego Związku Chórów i Orkiestr
Izabela Zawierucha - Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Przystanek”
Anna Szymańska - Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Przystanek”
Stowarzyszenie Wspierania Ekonomii Etycznej  „PRO ETHICA”
Rudzkie Stowarzyszenie Pomocy Ofiarom Przestępstw
Rudzki Sztab „Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy”
Śląski  Związek Chórów i Orkiestr
Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami  „ FAUNA”
Fundacja Wielka Orkiestra  Świątecznej Pomocy

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search