Wszystkie

Bezpieczeństwo ponad wszystko

Poprawę bezpieczeństwa, komfortu podróży oraz oszczędności ma przynieść wspólne, całoroczne  utrzymanie Drogowej Trasy Średnicowej. 28 stycznia w siedzibie Górnośląskiego Związku Metropolitalnego prezydenci czterech miast: Chorzowa, Świętochłowic, Rudy Śląskiej i Zabrza podpisali umowę z wykonawcą w sprawie wspólnego utrzymania trasy.

Sygnatariuszom porozumienia zależy na tym, by już w tym sezonie zimowym Drogowa Trasa Średnicowa była odśnieżania przez jeden podmiot. - Dzięki temu kierowcy jadący z  Chorzowa w kierunku Zabrza i odwrotnie będą mogli bezpiecznie przejechać po jednakowo odśnieżonych i przygotowanych według najwyższych standardów odcinkach. Poza sezonem zimowym firma, która wygrała przetarg ma odpowiadać za czystość na trasie oraz utrzymywać  w odpowiednim stanie pasy zieleni – mówi Dawid Kostempski, przewodniczący GZM i prezydent Świętochłowic.

Zgodnie z zapisami porozumienia postępowanie przetargowe na utrzymanie DTŚ-ki w imieniu wszystkich sygnatariuszy przeprowadziły Świętochłowice, natomiast GZM zapewnił obsługę administracyjną i prawną. Każde z miast podpisuje jednak odrębną umowę na całoroczne utrzymanie Drogowej Trasy Średnicowej z firmą, która złożyła najkorzystniejszą ofertę. Przetarg na wspólne utrzymanie około 27 kilometrów trasy (łącznie z węzłami  i zjazdami) DTŚ-ki wygrała firma „Zakład Usługowy Konserwacja Terenów Zielonych Jacek Wieczorek” z Bytomia. Umowa  ma obowiązywać do października 2014 roku i opiewa na kwotę niespełna miliona złotych.

Przypomnijmy, że w postępowaniu przetargowym udało się uzyskać cenę o ok. 300 tys. zł niższą od obecnych łącznych wydatków czterech miast na ten cel. Poprawić się ma też standard utrzymania drogi. Jednak Ruda Śląska, która musiałaby zapłacić - za lepszy standard - więcej niż dotąd, odmówiła podpisania umowy. Ostatecznie w wyniku procedury odwoławczej doszło jednak do porozumienia.
Na razie do porozumienia nie przystąpiły Katowice. Spowodowane to jest obowiązującą do końca 2014 roku umową, jaką miasto podpisało z firmą zajmującą się utrzymaniem DTŚ-ki w obszarze Katowic. Z powodów oczywistych do porozumienia nie przystąpią Gliwice -  trasa na terenie tego miasta jest dopiero budowana. – Wierzę, że w następnych latach oba miasta dołączą do tego porozumienia – mówi Dawid Kostempski.

Głównym zadaniem przebiegającej przez środek metropolii Drogowej Trasy Średnicowej jest obsługa ruchu wewnętrznego aglomeracji. Budowa trasy rozpoczęła się w 1986 roku. W ciągu pierwszych 20 lat (1986 – 2006) wybudowano nieco ponad 15,5 kilometrów trasy. Inwestycja była finansowana ze środków z budżetu państwa, środków własnych miast, kredytu Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ZPORR.  W sumie na budowę tego odcinka wydano ponad 1,7 mld złotych.  W kolejnych latach  (2008 – 2011) Drogowa Trasa Średnicowa wydłużyła się, kosztem ponad 502 mln złotych,  o prawie 5 kolejnych kilometrów. Dzięki temu można dziś dojechać nią z Katowic do Zabrza. Obecnie trwa budowa ostatnich odcinków DTŚ-ki położonych na terenie Zabrza i Gliwic.

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search