Wszystkie

Ciekawie o chemii

Previous Next

Uczniowie klas pierwszych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach (1ŻH, 1TG i 1 gep) pod opieką  Agaty Szuba-Dyrcz i  Anny Łukaszek  wzięli udział w warsztatach chemicznych w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym w Gliwicach. W laboratorium uczniowie zostali zapoznani z przepisami BHP podczas wykonywania doświadczeń, otrzymali fartuchy, okulary, rękawiczki i karty pracy.

Uczniowie samodzielnie wykonywali doświadczenia zgodnie z instrukcjami zawartymi w kartach pracy, pisali obserwacje i wnioski z doświadczeń. Podczas doświadczeń uczniowie:
- określali odczyn przywiezionych artykułów spożywczych,
- wykrywali skrobię w żywności,
- wykonywali próbę jakościową na zawartość jonów PO43- w coca-coli,
- wykrywali białko za pomocą reakcji biuretowej,
- wykrywali obecność glukozy w żywności wykorzystując odczynnik Trommera.

Dzięki wizycie w laboratorium uczniowie mieli możliwość nauczenia sie prawidłowo wykonywać proste czynności laboratoryjne, poznać sprzęt i odczynniki chemiczne. Ponadto doświadczalnie sprawdzić co zawiera żywność, którą jedzą.

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search