Wszystkie

Czwartki lekkoatletyczne po raz XX

Jesień, to początek sezonu dla szkolnej i dziecięcej lekkoatletyki. Jedną z cyklicznych imprez lekkoatletycznych w Mikołowie są tzw. „czwartki lekkoatletyczne, na które Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mikołowie po raz dwudziesty zaprasza wszystkich uczniów szkół podstawowych. Zawody będą odbywać się w wyznaczonych terminach: 19 i 24 września, 2 i 11 października 2013 roku, 17, 25 kwietnia, 07 i 13 maja 2014 roku o godzinie 13.00 na obiekcie Kompleksu Sportowo-Rerekacyjnego MOSiR przy ul. Żwirki i Wigury. Finał miejski rozegrany zostanie 22 maja 2014 roku, a finał ogólnopolski w czerwcu 2014 roku w Łodzi.

Warunki uczestnictwa

- Prawo startu mają wszyscy uczniowie szkół podstawowych. Każdy zawodnik może startować podczas jednych zawodów w dwóch konkurencjach (jednej biegowej i jednej technicznej). Dotyczy to także zawodów finałowych w poszczególnych miastach. - W ogólnopolskich zawodach Grand Prix zawodnicy mogą startować w jednej konkurencji (biegowej albo technicznej), pod warunkiem, że jest to konkurencja, w której nie wystartowali w finale miejskim.

- Prowadzone są punktacje w trzech kategoriach wiekowych oddzielnie dla dziewcząt i chłopców: I grupa wiekowa rocznik 2001; II grupa wiekowa rocznik 2002;

III grupa wiekowa rocznik 2003 i młodsi.

- Osoby startujące w imprezie muszą posiadać pisemną zgodę prawnego opiekuna oraz oświadczenie o stanie zdrowia podpisane przez prawnego opiekuna.

- Do punktacji zaliczone są następujące konkurencje: Dziewczęta: 60 m, 300 m, 600 m, skok w dal, skok wzwyż, rzut piłeczką palantową; Chłopcy: 60 m, 300 m, 1000 m, skok w dal, skok wzwyż, rzut piłeczką palantową. Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia podczas zawodów dodatkowych konkurencji, lecz bez uwzględnienia ich w punktacji Grand Prix.

Zasady punktacji i kwalifikacji

a) Uzyskane przez zawodników wyniki przeliczane są wg tabel punktowych oddzielnych dla każdej grupy wiekowej.

b) Do finału ogólnopolskiego Grand Prix kwalifikuje się trzech pierwszych zawodników z miasta w każdej konkurencji, według ilości zdobytych punktów. Stowarzyszenie zastrzega sobie możliwość ograniczenia ilości zawodników dopuszczonych do startu w ogólnopolskich zawodach Grand Prix do dwóch w każdej konkurencji ze względu na możliwości finansowe. Stowarzyszenie SDiM poinformuje organizatorów zawodów miejskich o ostatecznej ilości zawodników, których będzie można zgłosić do uczestnictwa w ogólnopolskich zawodach Grand Prix najpóźniej na 30 dni przed terminem ich przeprowadzenia.

c) Prawo startu w finale ogólnopolskim Grand Prix uzyskają zawodnicy, którzy uczestniczyli przynajmniej w pięciu zawodach i w finale miejskim.

d) Do punktacji Grand Prix we wszystkich konkurencjach, z wyjątkiem biegów na 600m dziewcząt i 1000m chłopców, zalicza się punkty pięciu najlepszych startów w danej konkurencji oraz szósty wynik finału miejskiego.

e) W biegach na 600m dziewcząt i na 1000m chłopców do punktacji Grand Prix zalicza się punkty z trzech najlepszych startów oraz czwarty wynik z finału miejskiego. Nie zwalnia to z obowiązku uczestnictwa w pięciu zawodach i finale miejskim (zgodnie z punktem c).

f) Jeżeli zawodnik jest sklasyfikowany w pierwszej trójce w więcej niż jednej konkurencji to przysługuje mu prawo wyboru konkurencji, w której wystartuje w ogólnopolskim Grand Prix. Jednak nie może to być konkurencja, w której nie wystartował w finale miejskim

Punktacja nauczycieli, szkół i UKS-ów

Dodatkowo w całym cyklu zawodów prowadzona jest punktacja nauczycieli, szkół i UKS-ów. Nauczycielowi zalicza się wszystkie punkty dzieci zgłoszonych przez niego do zawodów, łącznie z finałem miejskim. Szkołom i UKS-om zalicza się wszystkie punkty uzyskane przez ich zawodników na wszystkich zawodach i finale miejskim. Dziecko jest przypisane na cały cykl startów do jednego nauczyciela. Nie istnieje możliwość zmiany nauczyciela.

Szczegóły na stronie www.mosir.mikolow.eu
Tapi

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search