Wszystkie

Drogi w Wyrach w naprawie

W październiku 2013 r. Gmina Wyry ogłosiła 3 przetargi nieograniczone na wykonanie remontów:
- ul. Kasprowicza w Wyrach,
- ul. Wagonowej w Wyrach,
- ul. Zwycięstwa w Wyrach.

Postępowanie dotyczące wykonania remontu ul. Wagonowej w Wyrach zostało unieważnione. Po ogłoszeniu przez Urząd Gminy Wyry przetargu do Urzędu wpłynęło pismo z Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Tychach w sprawie uzgodnienia nowoprojektowanej trasy wodociągu w ulicy Wagonowej w Wyrach. RPWiK planuje przebudowę istniejącej sieci wodociągowej w ul. Wagonowej od przejazdu PKP do posesji nr 16. Ponieważ projektowany wodociąg zostanie bezpośrednio umieszczony w ulicy Wagonowej, wobec tego wykonywanie jakichkolwiek robót drogowych wydaje się bezcelowe.

Wybrano natomiast wykonawców dwóch pozostałych przetargów na wykonanie remontów. Na ul. Kasprowicza prace już zostały wykonane przez Centrum Budowy Dróg Śląskich z Rudy Śląskiej, natomiast na ul. Zwycięstwa w Wyrach działa Skanska S.A. z Warszawy. Można tu spotkać robotników i ciężki sprzęt budowlano-drogowy. Asfalt został poddany fryzowaniu, a w kolejnych  dniach drogowcy wyrównaniu podłoże i położą nową nawierzchnię.

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search