Wszystkie

Dwie strony wiersza...

... taki tytuł nosi antologia rudzkich poetów. Pionierska książka to efekt benedyktyńskiej pracy małżeństwa Barbary i Adama Podgórskich. Pomysłodawcom udało się zebrać wiersze aż 128 twórców związanych z Rudą Śląską: od wybitnych postaci historycznych po współczesnych autorów.

Antologia miała oficjalną premierę 27 maja w gościnnych progach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rudzie Śląskiej - Wirku.

W pracy znalazły się zarówno teksty popularnych artystów, by wspomnieć Grzegorza Poloczka, Mariana Makulę, czy Henryka Czicha,  jak i osób, których nazwiska większość czytelników pozna zapewne po raz pierwszy. - Nie chcieliśmy wartościować tych wierszy, dlatego zdecydowaliśmy się na alfabetyczny układ nazwisk - podkreśla Adam Podgórski.

- Wydawało mi się, że znam dobrze środowisko rudzkich poetów, ale myliłem się. Wielu twórców odkryłem dzięki tej lekturze - powiedział Krystian Gałuszka, dyrektor MBP i autor przedmowy, obecny zresztą również na kartach antologii w roli poety.

Szata graficzna antologii jest dziełem cenionego rudzkiego malarza i grafika Piotra Pilawy.
ROD

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search