Wszystkie

Firma z Katowic wygrała przetarg

W związku z podpisaniem w sierpniu tego roku umowy z Regionalnym Centrum  Gospodarki Wodno – Ściekowej w Tychach na odbiór i oczyszczanie całości ścieków komunalnych z Orzesza, zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę.

Wynikiem tego działania 19 listopada  Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Orzeszu zawarł umowę z TRACTEBEL ENGINEERING S.A. z Katowic. Firmie zostało zlecone  opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę dla zadań z zakresu „Uporządkowania gospodarki ściekowej na terenie gminy Orzesze”. Uporządkowanie polegało będzie na budowie kolektora przesyłowego ścieków sanitarnych z Gminy Orzesze do oczyszczalni ścieków w Tychach -Urbanowicach. Prace projektowe potrwają do połowy 2015r.

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search