Wszystkie

Gimnazjalisto zaplanuj swoją karierę

„LABORATORIUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNOLOGII”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Liderem projektu jest Stowarzyszenie Centrum Społecznego Rozwoju z Łazisk Górnych a parterami: Łaziska Górne i Gmina Wyry.

Projekt skierowany jest do młodzieży gimnazjalnej z klas I-III.

W ramach projektu oferowana będzie profesjonalna pomoc doradcy zawodowego w zaplanowaniu indywidualnej ścieżki kariery naukowej i zawodowej każdego uczestnika projektu, wsparcie w zdobywaniu nowych kompetencji osobistych oraz w budowaniu świadomości na temat potrzeb i wyzwań współczesnego rynku pracy, rozwijaniu postaw przedsiębiorczych, a także promocję i popularyzację technicznych kierunków kształcenia.

W odpowiedzi na potrzeby uczniów 5 gimnazjów na terenie gmin Łazisk Górnych i Wyr, powstaną  autorskie programy dydaktyczne według których przeprowadzone zostaną zajęcia warsztatowe z zakresu:
 
- Laboratorium rynku pracy
- Laboratorium kompetencji społecznych
- Laboratorium młodego inżyniera
- Akademia Absolwenta
 
Więcej informacji na ulotkach w Zespołach Szkół.

Zachęcamy do udziału w warsztatach!

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search