Wszystkie

Gmina Orzesze SAMORZĄDOWYM LIDEREM EDUKACJI 2013

 Gmina Orzesze została wyróżniona w III edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Gmin i Powiatów „Samorządowy Lider Edukacji”. 27 listopada br. w Auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Burmistrz Miasta Orzesze Andrzej Szafraniec oraz Dyrektor Miejskiego Zespołu Oświaty Anna Czarnacka, odebrali gratulacje od Zarządu Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz certyfikat, potwierdzający osiągnięcia i znaczący wkład w rozwój edukacji, podnoszenie jakości kształcenia i wspieranie innowacji w orzeskim szkolnictwie. W uroczystości udział wzięli udział także samorządowcy innych certyfikowanych gmin,  naukowcy, przedstawiciele świata biznesu, kultury i oświaty.

We września br. zakończyła się merytoryczna ocena i analiza zgłoszeń w III edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Gmin i Powiatów Rzeczypospolitej Polskiej „Samorządowy Lider Edukacji 2013”. 7 października br., już po raz trzeci, Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego - na podstawie recenzji Komisji reprezentującej środowisko akademickie - potwierdziła nadanie  certyfikatów dla samorządów z całej Polski, które mogą pochwalić się sukcesami i innowacyjnymi działaniami w sferze rozwoju edukacji.

W ramach Programu „Samorządowy Lider Edukacji 2013” zespół ekspertów złożony z naukowców dokonał oceny i akredytacji gmin i powiatów uczestniczących w projekcie, przyznając najlepszym spośród nich prestiżowe wyróżnienia i certyfikaty potwierdzające znaczące osiągnięcia w dziedzinie lokalnej polityki edukacyjnej i wspierania szkolnictwa. Patronat honorowy nad programem "Samorządowy Lider Edukacji" sprawuje prof. Jerzy Buzek, były Premier RP, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego w latach 2009-2012.

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search