Wszystkie

„Gmina Wyry w obiektywie”

Wakacje to doskonałe pora, by życzliwszym okiem spojrzeć na najbliższą okolicę. W maju został ogłoszony konkurs fotograficzny pt. „Gmina Wyry w obiektywie”. Organizatorem konkursu jest Gmina Wyry.

 

Celem konkursu jest:

a) promocja Gminy Wyry poprzez zachęcenie mieszkańców do wspólnego odkrywania
i podziwiania najurokliwszych zakątków naszej gminy,
b) popularyzacja i promocja turystyki wśród mieszkańców naszego regionu jako elementu życia codziennego, sposobu na rekreację,
c) upowszechnienie i popularyzacja fotografii,
d) rozwijanie zainteresowań historią, najbliższym otoczeniem, a przez to umacnianie tożsamości i poczucia więzi z gminą,
e) zgromadzenie i popularyzacja najciekawszych zdjęć promujących gminę, piękno przyrody i krajobrazu, ludzi, ciekawe miejsca oraz tradycję i kulturę,
f) promocja Gminy w wydawnictwach i materiałach realizowanych przez Organizatora.
Ogłoszenie o konkursie wraz z regulaminem konkursu znajduje się na stronie internetowej www.wyry.pl. Konkurs trwa do dnia 30 września 2013r. Spróbuj swoich sił i pokaż Gminę Wyry widzianą przez ciebie!

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search