heading article

Wszystkie

Górniku zadbaj o zdrowie! Bezpłatne badania w EuroMedic.

Bezpłatne badania i konsultacje medyczne dla górników i ich rodzin. Od 9 do 13 grudnia w ramach akcji Barbórka 2013 pracownicy kopalń będą mogli skorzystać z bezpłatnej profilaktyki zdrowotnej. Organizatorem akcji już po raz drugi jest katowicki szpital EuroMedic.

Osoby zatrudnione w górnictwie narażone są nieustannie na szkodliwe dla zdrowia czynniki. Pył, hałas, substancje toksyczne i nadmierny wysiłek fizyczny wpływają niekorzystnie na stan zdrowia górników. Jak wynika z raportów opublikowanych przez Wyższy Urząd Górniczy, choroby zawodowe, pomimo wielu nakładów na bezpieczeństwo i higienę pracy, dotykają kolejne rzesze pracowników. Jednym z głównych powodów takiego stanu rzeczy jest zbyt mała liczba działań profilaktycznych.

Doceniając trud górniczej pracy, katowicki szpital EuroMedic organizuje po raz drugi akcję profilaktyki zdrowotnej dla górników i ich rodzin. – Nasz szpital wpisuje się w śląską tożsamość i nawiązuje do tradycji górniczego etosu. Wiemy dobrze, jak trudny i niebezpieczny to zawód i jak niekorzystnie wpływa na stan zdrowia. Dlatego, tuż po święcie górników postanowiliśmy zorganizować naszą akcję – mówi dr Tomasz Ludyga z EuroMedic.

Akcja Barbórka 2013 potrwa od 9 do 13 grudnia w szpitalu Euromedic w Katowicach przy ulicy Kościuszki 92. Każdy górnik, emeryt górniczy i ich rodziny skorzystają z bezpłatnych badań  profilaktycznych (pomiar ciśnienia i glukozy) oraz konsultacji kardiologicznej lub chirurgii naczyniowej. Status górnika będzie weryfikowany na podstawie zaświadczenia z miejsca pracy. Dodatkowo szpital oferuje 50 procentowy rabat na rentgen, tomografię komputerową, rezonans magnetyczny, doppler i USG. Szczegóły informacji pod nr telefonu: +48 32 707 42 00. Zachęcamy do udziału! [materiały: EuroMedic]

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search