Wszystkie

Języki kluczem do Świata

Previous Next

Uczniowie i nauczyciele  ze szkoły Betty  Reis w Wassenberg  już po raz trzeci odwiedzili Łaziska Górne. Mogło się to wydarzyć dzięki działaniom wspieranym  przez międzynarodową organizację Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży z siedzibą w Warszawie i Poczdamie. Koordynatorką projektu  realizowanego w  Gimnazjum nr 1 im. Mikołaja Kopernika jest nauczycielka języka niemieckiego Zofia Kozyra.

Międzynarodowa wymiana uczniów to niezwykle interesująca  i przynosząca wiele pozytywnych efektów forma pracy z uczniami.  Istotne bowiem we współczesnej Europie staje się  przełamywanie stereotypów, które nie raz w sposób krzywdzący budują wizerunek danej narodowości. A młodzież dzięki zawartym przyjaźniom, wspólnym spotkaniom, rozmowom, wymianie poglądów niszczy wszelkie podziały, uczy się zrozumienia, akceptacji oraz szacunku. Możliwość poznania rówieśników z innych krajów staje się  dla młodych ludzi wspaniałym przeżyciem, które otwiera nowe perspektywy widzenia  siebie oraz innych.

Miasto Wassenberg, z którego przyjechała do nas niemiecka młodzież , leży  niedaleko Kolonii  przy granicy z Holandią. Edukacja w szkole  w trwa od pierwszej klasy aż do egzaminu dojrzałości. Uczęszcza do niej 1300 uczniów- reprezentantów  klas szkoły podstawowej, gimnazjum, zawodowej oraz średniej. W placówce pracuje 100 nauczycieli, a zajęcia odbywają się od godziny 7.55 do 15.00. Tak w kilku zdaniach można przedstawić naszą partnerską szkołę.

A w  programie wymiany uczestniczy każdorazowo około 24 uczniów polskiej i niemieckiej szkoły.  Należy jednak podkreślić, że  nie tylko uczniowie i nauczyciele decydują o powodzeniu międzynarodowego spotkania. Niezwykłą rolę odegrali  rodzice  uczniów, którzy z pełnym poświęceniem zaangażowali  się  we wszelkie działania wymiany młodzieży.

Tegoroczna wizyta gości z Niemiec po raz kolejny wzmocniła  prawdziwe poznanie. Pani  Beate Schirrmeister oraz Pan Rainhold Roehlen  serdecznie wypowiedzieli  się na temat polskiej gościnności oraz uprzejmości, które umożliwiły niemieckiej młodzieży poznanie polskiej kultury. Młodzież podkreślała, że czas spędzony w Polsce był udany, wypełnił się  serdecznością, życzliwością oraz przyjaźnią. Mówili: ,,Czuliśmy  się wspaniale, goszcząc w polskich rodzinach”.

Za każdym razem jednym z punktów programu jest wizyta w szkole i udział w lekcjach. Stwarza to uczniom i nauczycielom możliwość dokonania porównania szkoły polskiej ze szkołą niemiecką. Uczniowie podczas zajęć wzięli udział w projekcie ,,Języki kluczem do świata”, dzięki któremu poszerzyli wiedzę na temat słowiańskich języków. A co zaskoczyło młodych ludzi z Niemiec najbardziej? To, że w polskiej szkole uczniowie mogą korzystać z telefonów komórkowych podczas przerw. Zaznaczyli, że  ten przywilej chętnie przenieśliby do swojej szkoły. 

Ważnym momentem była wizyta niemieckich gości w Auschwitz- Birkenau. Obie strony  podkreśliły  znaczenie  tego wydarzenia dla budowania  odpowiedzialności młodych ludzi za przyszłość. Również postać patronki szkoły w Wassenberg- Betty Reis, młodej żydowskiej dziewczyny, która zginęła w obozie koncentracyjnym na terenie Niemiec w czasie II wojny światowej, stała się ważnym symbolem uświadamiającym, że przeszłość nie może się powtórzyć. Goście z Niemiec odwiedzili także Kraków, który jak zwykle zachwycił wszystkich niepowtarzalną atmosferą oraz zabytkami.

Wiele wspaniałych wrażeń przyniósł dzień spotkania w szkole. Uczestnicy wymiany oraz rodzice uczniów, nauczyciele, pani Dyrektor Grażyna Mendecka podkreślali wyjątkowość projektu, w którym młodzież tak wiele zyskuje. Dzięki programowi wymiany uczniowie mogą z pierwszej ręki dowiedzieć się o różnych aspektach życia w innym kraju.

Z kolei pani  Beate Schirrmeister wyraziła wdzięczność za wspaniale zorganizowaną wymianę :  ,,Zabawy integracyjne w szkole, wspólne przebywanie w kręgu rodziny- to niezapomniane chwile dla nas. Wymiana to sukces w sensie osobistych doświadczeń i wzajemnego zrozumienia”. 

Na podstawie relacji rodziców oraz uczniów można stwierdzić, że spotkania polsko-niemieckie są czymś niezwykle ubogacającym dla każdej ze stron. Tego popołudnia wszystkich połączyła serdeczna rozmowa, przyjazna atmosfera,  przygotowany poczęstunek, a także gry i zabawy sportowe w hali MOSIR.

Tydzień minął bardzo szybko. Polscy uczniowie wzbogacili  umiejętności językowe z  niemieckiego i angielskiego. Z kolei przyjaciele z Wassenberg z wielkim zapałem  uczyli się języka polskiego. Warto podkreślić, że wymiana nigdy nie kończy się wraz z ostatnimi pożegnaniami. Zawiązane przyjaźnie będą trwały. Tym bardziej, że już wkrótce odwiedzimy Wassenberg. Wszyscy wyrazili  radość z rewizyty polskich uczniów i nauczycieli.

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search